PILNE ! Informacja o stwierdzeniu ptasiej grypy w miejscowości Świbie, gm. Wielowieś - teren powiatu lublinieckiego jest obszarem zagrożonym !

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
  2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
  3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
  4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  5. Stosować maty dezynfekujące w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Należy pamiętać o niezwłocznym zgłaszaniu do odpowiednich osób i instytucji                        (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

OBJAWY KLINICZNIE WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI) U DROBIU

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwicowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

 

ptasia grypa ulotka informacyjna