Boronów, dnia 11.08.2017r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Boronów działając na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że Gmina Boronów przystąpiła do opracowania:

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boronów

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, w którym wskazane są działania, którychrealizacja zapewni poprawę stanu powietrza atmosferycznego w gminie, zmniejszenie zużycia energii oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boronów wyłożonym do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Boronów, II piętro, pok. nr 7.

·        Pełna treść dokumentów dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem:

 

·       Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boronów:

http://pgn.atsys.pl/boronow/pgn.pdf

 

·        Formularz uwag do projektów dokumentu można pobrać pod adresem:

·       W formacie pdf:   http://pgn.atsys.pl/boronow/formularzpgn.pdf

·       W formacie doc: http://pgn.atsys.pl/boronow/formularzpgn.doc

Wypełniony formularz należy złożyć:

·       osobiście w Urzędzie Gminy Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów,

·       za pośrednictwem poczty na adres: Urzędu Gminy Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów,

·       elektronicznie poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·       w terminie do dnia 4 września 2017 roku.

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Boronów przed zatwierdzeniem dokumentu przez Radę Gminy Boronów.