Urząd Gminy Boronów informuje o konieczności zgłaszania odnaleziania padłych dzików do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w powiecie lublinieckim

pod nr tel. 0343513150.