W związku z rezygnacją Pani Róży Lipki z funkcji sołtysa Dębowej Góry oraz inkasenta do poboru podatków, Wójt Gminy Boronów prosi mieszkańców Dębowej Góry o uiszczenie opłaty za podatek bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia kasy Urzędu Gminy:

Poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30

Wtorek: 7.30-16.30

Piątek: 7.30-14.30