Drukuj

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boronów w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów - Trzebinia wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu.