drogi

W dniu 07.08.2019 Wójt Gminy Boronów – Krzysztof Bełkot podpisał umowy na przebudowę trzech boronowskich dróg. W tym uroczystym wydarzeniu uczestniczył również poseł Ziemi Lublinieckiej – Andrzej Gawron. Nową nawierzchnię z kostki brukowej zyskają ulica Młyńska, ulica Lompy oraz ulica Szkolna. Wykonawcą tej pierwszej będzie miejscowe przedsiębiorstwo - HUCZ sp. z o.o. Sp. Komandytowa a wartość całej inwestycji wyniesie 519.732,01 zł brutto z terminem zakończenia w dniu 30.12.2019 r. Najkorzystniejszą ofertę na przebudowę ul. Szkolnej i ul. Lompy złożyła natomiast firma POL – BRUK z Poczesnej, która przebuduje te drogi za odpowiednio 426.176,59 zł brutto i 203.169,40 zł brutto a planowany termin oddania dróg do użytkowania to 31.10.2019 r.

Bardzo istotny jest fakt, że na wszystkie te inwestycje udało nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów z Funduszu Dróg Samorządowych. Nasze projekty znajdują się na liście wniosków rekomendowanych do finansowania, opracowanej przez Wojewodę Śląskiego, a podpisanie stosownych umów o dofinansowanie inwestycji nastąpi po zatwierdzeniu tej listy przez Premiera Mateusza Morawieckiego

Kwotę którą udało się uzyskać będzie można przeznaczyć w naszym gminnym budżecie na inne równie ważne inwestycje.