logotyp

Dnia 15 listopada 2019 r. została podpisana umowa między Gminą Boronów a Województwem Śląskim dotycząca udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Boronów w ramach realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG- Przedszkolaku złap oddech”. Pomoc rzeczowa została przyznana Gminie Boronów w postaci 3 sztuk oczyszczaczy powietrza o łącznej wartości 2 712,15 zł, które zostały przekazane do przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie.

 „Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej PN.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG- Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.