Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Aleksandra Hadzik podjęła decyzję o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Ubezpieczenie będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.