W związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), istnieje konieczność podjęcia działań zapobiegawczych polegających na lokalizowaniu oraz szybkiej izolacji i utylizacji padłych dzików.

Afrykański pomór świń to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej.

              W związku z powyższym, aby zapewnić sprawny przepływ informacji dotyczących odnalezionych padłych dzików i ich szczątków przez osoby postronne, ustalono następujące zasady informowania:

-    zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików przyjmowane są całodobowo przez Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego (PCZK), działające na podstawie art. 18 ustawy o zarządzeniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (zgłodzenia można kierować również za pośrednictwem numeru 112);

-    PCZK niezwłocznie przekazują informacje w powyższym zakresie do właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii;

-    sposób dalszego postępowania z odnalezionymi padłymi dzikami określa powiatowy lekarz weterynarii.

Kontakt do Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublińcu:

ul. PCK 10, 42-700 Lubliniec

Telefon: (34) 351-31-50, (34) 353-16-81

 

WÓJT

/-/ Krzysztof Bełkot