Wójt - Szef Obrony Cywilnej Gminy Boronów informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2020 o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie krajowy test systemu ostrzegania i alarmowania ludności umożliwiający jednoczesne upamiętnienie obchodów 76  rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach testu nadawany będzie sygnał ciągły, trwający 3 minuty - oznaczający odwołanie alarmu.