Konkurs na Sołtysa Roku

              Mamy przyjemność poinformować, że Wszyscy Sołtysi naszych Sołectw zostali nominowani do tytułu Sołtys Roku w akcji Mistrzowie Agro. Plebiscyt jest organizowany przez „Dziennik Zachodni”. Głosowanie kończy się 4 listopada o godz. 22:00.

Można głosować oczywiście poprzez stronę internetową „Dziennika Zachodniego” https://dziennikzachodni.pl/p/kandydaci/mistrzowie-agro-2021%2C1010135/?groupId=93171, ale także wysyłając sms. Liczba oddawanych głosów jest nieograniczona. Wysyłanie wiadomości jest odpłatne (2,46 zł +VAT). Wiadomości wysyła się na nr 72355 o treści:

Pani Bronisława Kulisz: KTS.341

Pani Urszula Mzyk: KTS.294

Pani Krystyna Nowak: KTS.379

Pan Marcin Kott: KTS.210