Gmina Boronów przedłuża nabór do I tury na zakup preferencyjny węgla

Wszyscy mieszkańcy Gminy Boronów, którzy nie zakupili paliw stałych na sezon grzewczy 2022/2023 , w cenie poniżej 2 000 zł brutto za tonę , mogą złożyć stosowny wniosek osobiście w Urzędzie Gminy Boronów – pokój nr 11, sekretariat lub za pośrednictwem platformy epuap.

Wnioski dostępne na stronie internetowej ug.boronow.pl lub w Urzędzie Gminy pokój nr 11.

Mieszkańcy będą mogli zakupić 1,5 tony węgla na jedno gospodarstwo domowe i na jeden adres w 2022 roku, po cenie 1950 zł brutto za tonę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 3539100 wew. 23.

UWAGA! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU PRZEDŁUŻONY DO DNIA 15.12.2022r.