Rondo

 

herb50 biały alfa

Bardzo wysokie miejsce zajęła nasza gmina w ogólnopolskim rankingu Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia". Ranking ten  badał jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce, a opracowany został przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Wszystkie gminy były oceniane według 48 wskaźników do których należały między innymi: dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca, wydatki inwestycyjne, walory estetyczne krajobrazu, potencjał zabytków, infrastruktura kulturalna, liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym, atrakcyjność migracyjno-osadnicza, warunki mieszkaniowe, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, miejsca w przedszkolach na 1000 dzieci w grupie wieku 3-6 lat, dostępność opieki zdrowotnej oraz jakość i dostępność edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

W tym kompleksowym zestawieniu Gmina Boronów zajęła 26 miejsce na 1592 sklasyfikowanych gmin wiejskich i miejsko – wiejskich oraz miast do 5 tys. mieszkańców oraz drugie miejsce w województwie śląskim.

W tej samej kategorii pozostałe gminy z powiatu lublinieckiego zajmują następujące lokaty: 

  • Pawonków - 82  

  • Kochanowice - 86

  • Koszęcin - 94

  • Woźniki -158 

  • Ciasna - 169

  • Herby - 236

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

RAPORT GMINA DOBRA DO ŻYCIA

 

Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.
W Gminie Boronów udało nam się uzyskać przyrost szczepień na poziomie 7,43 punktu procentowego, co oznacza, że w powiecie lublinieckim zajęliśmy drugie miejsce.
Z tego tytułu przysługuje nam nagroda w wysokości 500.000,00 zł, która musi być przeznaczona na cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Gmina Boronów uzyskała dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Śląskiego. W
ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021r. Gmina uzyskała pomoc
finansową w wysokości 60 000 zł na „Zagospodarowanie terenu strefy bezpiecznego postoju
wraz z funkcją obsługi turystycznej w sołectwie Hucisko”, przyczyniając się do poprawy
bezpieczeństwa oraz atrakcyjności turystycznej lokalnej społeczności.

tablica hucisko