Szanowni Mieszkańcy Gminy Boronów

 • W dniu 15.02.2021 roku zamknięta została lista podstawowa inwestycji planowanych do realizacji w ramach II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w zakresie paneli fotowoltaicznych. Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu można składać ankiety.Złożone ankiety będą tworzyły listę rezerwową.
 • Informujemy, iż w dniach 15.03.2021 - 15.04.2021 na terenie Gminy Boronów planowane są weryfikacje w terenie wśród osób zainteresowanych udziałem w II etapie PONE .

  Termin weryfikacji będzie ustalany indywidualnie z mieszkańcem podczas rozmowy telefonicznej.

  Prosimy o zachowanie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

 

Gmina Boronów wraz z koordynatorem projektu ogłasza wstępny nabór firm wykonawczych zainteresowanych udziałem w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji etap II w zakresie paneli fotowoltaicznych.

Wstępne dokumenty wykonawcy należy przygotować zgodnie z formularzem zgłoszeniowym Wykonawcy oraz akceptacją warunków technicznych.

Dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do wiadomości Gminy Boronów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania dokumentów bez ograniczeń.

Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na wstępną listę firm uprawnionych do montażu na terenie Gminy Boronów.

W przypadku firm biorących udział w I etapie PONE, należy złożyć jedynie aktualne dokumenty: zaświadczenie ZUS i US oraz aktualną polisę ubezpieczeniową.

Po uchwaleniu regulaminu w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów montażu ogniw fotowoltaicznych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Boronów etap II, firmy zostaną poproszone o akceptację zapisów Regulaminu.

Serdecznie zapraszamy.

Załączniki :

W związku z licznymi  zapytaniami mieszkańców informujemy, że firmy proponujące montaż instalacji fotowoltaicznych  w żaden sposób i w żadnym zakresie nie współpracują  z Urzędem Gminy w Boronowie.

Prosimy o ostrożność, gdyż docierają do nas sygnały, o proponowaniu przez te firmy  niekorzystnych warunków cenowych i technicznych. .


Wójt Gminy Boronów informuje, że termin naboru ankiet do Programu Ograniczania
Niskiej Emisji - montaż instalacji fotowoltaicznych etap II został przedłużony
do dnia 15 lutego 2021r.


Wójt Gminy Boronów

/-/ Krzysztof Bełkot

 

 

Wójt Gminy Boronów informuje, że w 2021 roku w Naszej Gminie będzie kontynuowany Program Ograniczania Niskiej Emisji w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych. Programem planujemy objąć 100 budynków mieszkalnych.

            Mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych oraz uzyskaniem dofinansowania prosimy o wypełnienie ankiety wstępnej i złożenie jej w terminie od 04 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021r. w tut. urzędzie.

            Maksymalne dofinansowanie dla jednego budynku wynosi do 7.000,00 zł  brutto, lecz nie wiecej niż 60 % kosztów kwalifikowanych.

            W ramach programu zawierane będą tzw. umowy trójstronne pomiędzy Operatorem działającym w imieniu gminy, Inwestorem (Mieszkańcem) i Wykonawcą na podstawie których dotacja przekazana zostanie przez gminę bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy, natomiast mieszkaniec wpłaci Wykonawcy tylko część kosztów finansowanych przez niego.

            Mieszkaniec sam dokona wyboru firmy z listy otwartej firmy zgłoszonych - chętnych do wykonania montażu instalacji fotowoltaicznych.

            Środki na realizację programu pochodzić będą z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW
w Katowicach.

O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Ankiety złożone przed wyznaczonym terminem oraz w pierwszym naborze nie będą rozpatrywane.

            Jednocześnie informujemy, że osoby, które planują dokonać montażu instalacji fotowoltaicznych mogą także ubiegać się o dotację w wysokości do 5.000,00 zł. w ramach Programu Czyste Powietrze (warunkiem uzyskanie dotacji jest jednak wymiana przez mieszkańca starego źródła ciepła), a także skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

ANKIETA MIESZKAŃCA ZWIĄZANA Z MONTAŻEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

W dniu 22.01.2020 r. , w Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie, z inicjatywy Wójta Gminy Boronów Krzysztof Bełkot oraz Burmistrza Lublińca Edwarda Maniury odbyło się spotkanie samorządowców Ziemi Lublinieckiej, w którym uczestniczyli:

 1. Starosta Powiatu Lublinieckiego – Joachim Smyła
 2. Burmistrz Lublińca – Edward Maniura
 3. Zastępca Burmistrza Lublińca – Anna Jończyk Drzymała
 4. Burmistrz Woźnik – Michał Aloszko
 5. Wójt Gminy Herby – Iwona Burek
 6. Wójt Gminy Pawonków – Joanna Wons – Kleta
 7. Wójt Gminy Ciasna – Zdzisław Kulej
 8. Wójt Gminy Koszęcin – Zbigniew Seniów
 9. Wójt Gminy Kochanowice – Ireneusz Czech
 10. Wójt Gminy Boronów – Krzysztof Bełkot

Podczas spotkanie zostały omówione następujące tematy:

 1. Sytuacja epidemiologicznej w gminach Powiatu Lublinieckiego, z uwzględnieniem nałożonego na samorządy decyzją Wojewody Śląskiego obowiązku dowozu mieszkańców na szczepienia przeciw COVID - 19
 2. Sprawozdanie Burmistrza Lublińca z działalności w Zarządzie Subregionu Centralnego, w tym omówienie planowanych wspólnych projektów z nowego budżetu Unii Europejskiej.
 3. Sprawy różne

Szanowni Państwo informujemy, że ruszył kolejny etap Narodowego Programu Szczepień. Od 15 stycznia 2021r. seniorzy którzy ukończyli 80 rok życia mogą zarejestrować się na szczepienia na konkretny termin, od 22 stycznia 2021r., będą mogły zrobić to osoby, które skończyły 70 lat.

Realizatorem Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  w Gminie Boronów jest Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Malec, Sp. Jawna, ul. Nowa 1a,
42 – 286 Boronów.
Pacjenci zainteresowani szczepieniem mogą zapisać się dzwoniąc do rejestracji przychodni pod numerem telefonu 34 3539 288

Poza tym, od dnia 15 stycznia 2021r. na szczepienie można zarejestrować się także poprzez:


- Infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numerem 989

- Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na stronie: https://pacjent.gov.pl/

Zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego z dnia 12.01.2021r. gminy są zobowiązane do organizacji transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

Dlatego informujemy, że osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu, osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o symbolach R lub N lub odpowiednio – I grupę z w/w schorzeniami mogą zgłaszać potrzebę transportu dzwoniąc pod nr tel. 34 3539100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Uwaga! Warunkiem zgłoszenia potrzeby transportu jest wcześniejsze zarejestrowanie się na szczepienie.

Szczegółowe informacje o Narodowym Programie Szczepień: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje

Jeszcze raz zachęcam wszystkich do szczepień. Im więcej osób się na to zdecyduje, tym ochrona przed wirusem SARS-CoV-2 będzie skuteczniejsza. Pamiętajmy, że przyjęcie szczepionki to nie tylko ochrona dla nas, ale także dla naszych bliskich, a pokonanie koronawirusa umożliwi nam wszystkim powrót do normalności. Szczepienia przeciwko COVID-19 są całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TRANSPORTU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Boronów z siedzibą  w Boronowie, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu 602762036.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia transportu osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e), art. 9 ust. 2 lit. i ) RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych,
  a w szczególności podmioty realizujące usługę transportu osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby archiwizacji dokumentacji , według okresów wskazanych w przepisach szczególnych, w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, prawo do ich sprostowania;
 7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia transportu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Ankieta wynika z trwających prac dotyczących przyszłej perspektywy unijnej oraz alokacji przyszłych funduszy europejskich. Ankieta ta jest anonimowa i posłuży nam do przygotowania diagnozy potrzeb obszaru LGD. Dzięki niej na nasz obszar może trafić więcej środków. Będziemy wdzięczni za Państwa udział w badaniu. Ankieta będzie aktywna do dnia 20 stycznia br.

Aby wypełnić ankietę, należy kliknąć w link : https://omikronbadania.pl/questo/w.php?a=cc2a40f9&&b=17e1115bf2&&c=22554ec2

Rada Gminy Boronów, na sesji zdalnej w dniu 29 grudnia 2020 r., przyjęła przygotowany przeze mnie  i służby finansowe budżet gminy na 2021 r. Dochody w 2021 roku zaplanowane zostały w wysokości 20.804.404,00 zł, a wydatki w kwocie 21.662.404,00 zł
W budżecie Gminy Boronów na 2021 rok występuje 860.000,00 zł deficytu, który zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych. Wydatki inwestycyjne to kwota 3.868.412,82 zł, co stanowi 17,9 % wydatków budżetowych. Korzystając z okazji, dziękuję Radnym za sprawne uchwalenie budżetu Gminy Boronów na 2021 rok oraz za dotychczasową współpracę. Mając nadzieję na dalszą dobrą współpracę życzę wszystkim Radnym oraz wszystkim Mieszkańcom, Znajomym dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i optymizmu w Nowym 2021 Roku.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2021 rok.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (9)

Gałka Jarosław, Hucz Robert, Hutsz Bogdan, Kozak Irena, Małysa Aleksandra, Mercik Grzegorz, Nowak Krystyna, Paprotny Teresa, Stroba Antoni

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

Frania Aniela, Kożuch Barbara, Lipka Wioleta, Malcher Aleksander, Robok Ilona, Ślęzok Marian

Wójt Gminy Boronów – Krzysztof Bełkot