Uprzejmie informujemy, że 15 marca 2021 r. w gminie Boronów rozpoczną się prace geodezyjne prowadzone w związku z planowaną budową rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia. Jest to etap przygotowawczy przed wejściem na teren nieruchomości objętych Decyzją numer 2/2020 (IFXIII.747.10.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w sektorze naftowym z 4 sierpnia 2020 r.

Na działkach w obrębie Boronów, położonych na trasie planowanego rurociągu, geodeci będą wykonywać tyczenia obszaru objętego pracami budowlanymi. Ich prace będą prowadzone zgodnie z zapisami Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia jest realizowana w oparciu o Ustawę
z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
. Inwestorem jest przedsiębiorstwo PERN S.A, spółka skarbu państwa odpowiedzialna za magazynowanie oraz logistykę ropy naftowej i paliw. Zadanie realizuje konsorcjum firm budowalnych
Agat S.A. z siedzibą w Koluszkach i ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Pytania w sprawie prac geodezyjnych można kierować do:

Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy Inwestycji (tel. 731 690 900) - w zakresie prac geodezyjnych.

                                                                      

Kierownik budowy (tel. 668 212 799) - w zakresie informacji o robotach budowlanych.

Pod numerem telefonu 600 329 027 uzyskacie Państwo informację o całym przebiegu procesu inwestycji.

Więcej o inwestycji można przeczytać na stronie https://boronowtrzebinia.pl