Wójt Gminy Boronów informuje,

że KASA Urzędu Gminy Boronów do odwołania będzie czynna w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK 8.00 - 15.00

WTOREK 8.00 - 16.00

ŚRODA 8.00 - 15.00

CZWARTEK 8.00 - 15.00

PIĄTEK 8.00 - 14.00

Przerwa codziennie w godzinach 13.00 - 14.00

Ostatniego dnia miesiąca kasa czynna do godziny 13.00

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie w spisie powszechnym nie będą realizowane do odwołania.

Spisać można się poprzez:
- internet - https://spis.gov.pl/
- lub infolinię - 22 279 99 99.

spis new

10.2 odwolany spis bezposredni

4 maja 2021 r. w gminie Boronów, na terenie działek wskazanych w decyzji lokalizacyjnej Wojewody Śląskiego, rozpocznie się budowa rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia.  Pierwsze prace związane będą z przeglądem saperskim oraz analizą archeologiczną. Następnie przetransportowane zostaną sprzęt budowlany i materiały niezbędne do realizacji inwestycji. Kolejnym etapem będą roboty ziemne (w tym m.in. zdjęcie i zabezpieczenie warstwy humusu).

Informujemy, że prace będą wykonywane w godzinach 7-20. Realizacji może towarzyszyć hałas oraz inne utrudnienia, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

Prace budowlane prowadzone będą przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Agat S.A. z siedzibą w Koluszkach i ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Inwestorem jest PERN S.A.

Dodatkowe informacje na temat inwestycji i prowadzonych prac uzyskać można pod numerami telefonów:

  • 668 212 799 – w zakresie robót budowlanych,
  • 600 329 027 – ogólne informacje dotyczące inwestycji.

Zapraszamy na stronę www.boronowtrzebinia.pl.

Informacja o wykrytych ogniskach ptasiej grypy - kliknij

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
  2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
  3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
  4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  5. Stosować maty dezynfekujące w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Należy pamiętać o niezwłocznym zgłaszaniu do odpowiednich osób i instytucji                        (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

OBJAWY KLINICZNIE WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI) U DROBIU

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwicowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.