Polski Bon Turystyczny – najważniejsze informacje

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku
z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do 31 marca 2022 r.

Osoby uprawnione do bonu

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Osoby, które mają dziecko niepełnosprawne i będą chciały uzyskać dodatkowy bon – 500 zł – będą mogły na PUE ZUS złożyć w tym celu oświadczenie. Muszą też dołączyć skan orzeczenia lekarskiego.

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Boronów za 2019 rok. Zgodnie z nowymi regulacjami ustawy o samorządzie gminnym, dokument ten prezentuje się mieszkańcom oraz radnym, aby umożliwić ocenę działalności Wójta Gminy w poprzednim roku kalendarzowym.
Sesja Rady Gminy Boronów, na której przeprowadzona zostanie debata nad raportem odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 roku o godzinie 16.00. w sali narad Urzędu Gminy.
Każdy z mieszkańców może zgłosić swój udział debacie. Warunkiem dopuszczenia do dyskusji jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie oraz listę popierających ją osób (imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis)
Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja.


RAPORT O STANIE GMINY BORONÓW


Wzór zgłoszenia do udziału w debacie

Urząd Gminy w Boronowie przyjął wyzwanie Urzędu Miejskiego w Woźnikach

Gaszyn Challenge to ogólnopolska akcja, w której chodzi o pomaganie półtorarocznemu Wojtusiowi, cierpiącemu na rdzeniowy zanik mięśni. Zasady akcji są proste. Nominowani muszą wykonać ćwiczenie - 10 pompek/przysiadów. Jeżeli je wykonają wpłacają minimum 5 zł, a jeżeli nie, to wpłacają minimum 10 zł. Pieniądze wpłacamy tu https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge

Nominowani mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby/podmioty.
Urząd Gminy w Boronowie do wykonania zadania nominuje:

  • Urząd Gminy Koszęcin
  • Urząd Gminy Herby

Powodzenia !

ugchallange

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej informujemy, że pełnomocnicy  komitetów  wyborczych  lub osoby  przez nich upoważnione, mogą dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Boronów. Zgłoszenie poprzez e-mail  nie  wymaga podpisu elektronicznego. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). Termin dokonania zgłoszeń upływa w dniu 12.06.2020 r. o godzinie 14.30
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Zasady korzystania z boisk Orlik w Boronowie w okresie pandemii koronawirusa COVID 19 od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania,

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878).

Boisko Orlik w Boronowie będą udostępniane
w godzinach:

od poniedziałku do piątku: 16.00-21.00sobota: nieczynne
niedziela: 15.00-19.00

Obowiązują następujące zasady:

  1. na terenie obiektu może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi;

  2. osoby korzystające z obiektu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc
    i opuszczając obiekt, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów
    do dezynfekcji,

  3. nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego,

  4. podczas zajęć sportowych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

Istnieje możliwość zarezerwowania korzystania z boiska przez grupy
pod nr telefonów: 882145727; 506513306

Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie stawi się na miejscu
w wyznaczonym czasie. Czas każdej rezerwacji jest automatycznie skrócony
o 15 minut - na potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej przerwy pomiędzy grupami.