Z Commeniusem do Europy

Od 1 września 2004 r. szkoły wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych Boronów rozpoczęły współpracę w ramach Szkolnego Projektu Commeniusa.

Czym jest Commenius ?

To duża część programu edukacyjnego UE Sokrates. Commenius jest skierowany do szkół uczniów i nauczycieli. Dzięki programowi szkoły z różnych państw poznają się, uczniowie mogą się w praktyce uczyć języków obcych, nauczyciele poznają siebie i swoje często specyficzne metody nauczania. Elementy takiego wspólnego projektu powinny z czasem stać się częścią normalnych lekcji lub zajęć pozalekcyjnych każdej ze szkół.

Nasza placówka, jako szkoła koordynująca, opracowała szczególowy plan współpracy na okres 3 lat i nawiązała współpracę z dwoma partnerami:

  • Pilangskolan w Lomma ( Szwecja )
  • Instituto Comprensivo Statale w Gavorrano ( Włochy )

Tytuł naszego projektu to: "Radośnie, zdrowo i bezpiecznie w Zjednoczonej Europie". Jest to projekt o charakterze interdyscyplinarnym, gdyż jest w nim miejsce na realizację różnorodnych zainteresowań uczniów. W pierwszym roku współpracy palanujemy m.in.

  • nawiązać korespondencję pomiędzy uczniami ze szkół partnerskich
  • opracować w formie multimedialnej materiały promujące nasz region i zaprezentować partnerom
  • pozyskać z różnych źródeł informacje o krajach partnerskich
  • przygotować Dni Kultury Państw Zaprzyjaźnionych