herb boronow Dnia 23 listopada 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy w Boronowie odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy. Obradom przewodniczył radny senior Bogdan Hutsz, który został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy Boronów. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Boronów została radna Irena Kozak.

 Od początku nowej kadencji Rady Gminy Boronów, informacje o sesjach Rady Gminy, planowanym porządku obrad oraz projekty uchwał  dostępne będą na Portalu Mieszkańca pod adresem http://boronow.esesja.pl/,  ponadto obrady Rady Gminy Boronów będą transmitowane na kanale Gminy Boronów w serwisie Youtube

Ises VIII RGB

SKŁAD RADY GMINY BORONÓW VIII KADENCJI

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY GMINY BORONÓW

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BORONÓW

BOGDAN HUTSZ

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW

WTOREK 14.00-15.00

W SALI NARAD URZĘDU GMINY

W związku z końcem kadencji sołtysów, w miesiącu wrześniu odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru organów sołectw gminy Boronów.

Zebrania Wiejskie dokonały następujących wyborów na kadencję 2015-2019:

Sołectwo Dębowa Góra

Sołtys: Róża Lipka

Rada Sołecka:

 • Marcin Kott
 • Wioleta Lipka
 • Barbara Musiał

 

Sołectwo Zumpy

Sołtys: Bronisława Kulisz tel: 797 877 632

Rada Sołecka:

 • Małgorzata Adamek
 • Izabela Świerc
 • Róża Rajman

 

Sołectwo Grojec

Sołtys: Krystyna Nowak tel: 600 507 377

Rada Sołecka:

 • Teresa Brol
 • Małgorzata Kandzia
 • Krystyna Stroba

 

Sołectwo Hucisko

Sołtys: Iwona Wysocka tel: 507 426 874

Rada Sołecka:

 • Józef Burzyk
 • Tomasz Dziemba
 • Jadwiga Filipczyk

W dniu 28 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy w Boronowie odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy nowej kadencji.

Radni oraz Wójt Gminy mgr Rufin Majchrzyk złożyli uroczyste ślubowanie.

Nowym Przewodniczącym Rady Gminy VII kadencji wybrano Radną Irenę Brol, Wiceprzewodniczącym został Radny Witold Stawiarz.

Skład Rady Gminy w Boronowie VII kadencji.