Informujemy, że od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązują nowe przepisy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych (kotłów, pieców i kominków). Uchwała antysmogowa podjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego  zakazuje stosowania węgla brunatnego, mułówi flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.

Ponadto, w/w uchwała zobowiązuje mieszkańców, w przypadku montażu urządzeń na paliwo stałe w nowych budynkach, do instalacji jedynie kotłów spełniających klasę 5 według normy PN-EN 303-5:2012 lub wymogi ekoprojektu.

Wprowadzone zostały cztery daty graniczne wymiany starych kotłów węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września br. w zależności od wieku urządzenia:

  • powyżej 10 lat do 31.12.2021 r.,

  • od 5 do 10 lat do 31.12.2023 r.,

  • poniżej 5 do 31.12.2025 r.,

  • spełniającego wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN_EN 303-5:2012 do 31.12.2027 r.

Uchwała wprowadza także obowiązek doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję
- zapisy uchwały dotyczące kominków mówią, że od 1 stycznia 2023 r. muszą one osiągnąć sprawność 80 % lub posiadać elektrofiltr.

Więcej informacji na temat uchwały antysmogowej znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: powietrze.slaskie.pl

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

w II terminie 2017 r. – nabór wniosków w sierpniu

Przypominamy rolnikom - producentom rolnym, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej

(dotyczy to producentów rolnych, którzy nie składali wniosków bądź nie wykorzystali limitu w miesiącu lutym),

że drugi termin składania wniosków w 2017 r: obejmuje okresod 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r.

W terminie tym należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 do 31 lipca 2017 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego

w 2017 r. wynosi :   1,00 zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. wynosi: 86,00 zł

Pieniądze wypłacane będą do końca października 2017 r:

 gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek wskazany we wniosku.

 Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy – pok. Nr 4 (Plaza Joanna)

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie  „Moja firma – moja niezależność II”.

 

 

XI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH
XXIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016
26 maja – 1 czerwca 2017 r.