Informujemy, iż w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17:00 odbędzie się krajowy test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

w II terminie 2017 r. – nabór wniosków w sierpniu

Przypominamy rolnikom - producentom rolnym, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej

(dotyczy to producentów rolnych, którzy nie składali wniosków bądź nie wykorzystali limitu w miesiącu lutym),

że drugi termin składania wniosków w 2017 r: obejmuje okresod 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r.

W terminie tym należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 do 31 lipca 2017 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego

w 2017 r. wynosi :   1,00 zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. wynosi: 86,00 zł

Pieniądze wypłacane będą do końca października 2017 r:

 gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek wskazany we wniosku.

 Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy – pok. Nr 4 (Plaza Joanna)

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie  „Moja firma – moja niezależność II”.