Informujemy, że w ramach planowanego projektu pn. „Zielona Ziemia Lubliniecko-Tarnogórska – montaż OZE w Mieście Kalety i Gminach Boronów, Koszęcin i Woźniki" dotyczącego dofinansowań do infrastruktury służącej do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł wyklucza się otrzymanie dofinansowania do gruntowej pompy ciepła.

W załączeniu aktualny Regulamin i załączniki.

Przypominamy, że wypełnione deklaracje należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów, w terminie od 22.05.2023 od godziny 7.30 do 26.05.2023 do godziny 14:00 lub przesłać pocztą lub kurierem na adres Urzędu Gminy (decyduje data wpływu). Deklaracje złożone po ww. terminie dopisywane są w kolejności do listy rezerwowej (nabór ciągły).

załączniki:

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o planowanych badaniach ankietowych . W najbliższym czasie prowadzone będą dwa badania.

  • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)

Celem badania jest dostarczenie informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach, charakterystyka wyjazdów krajowych oraz wyjazdów zagranicznych z uwzględnieniem wydatków związanych z wyjazdami. Badanie realizowane jest na terenie całej Polski przez ankieterów, którzy są pracownikami urzędów statystycznych. Wyniki reprezentacyjnego badania ankietowego wykorzystywane są na potrzeby bilansu płatniczego, statystyki w dziedzinie turystyki oraz statystyki obszarów transgranicznych, a także do kształtowania polityki rozwoju na szczeblu centralnym i regionalnym, 
Termin 01 – 20.04.2023 r.

  • Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)
    Celem badania jest dostarczenie informacji na temat korzystania z internatu przez gospodarstwa domowe,

Na stronie internetowej cs.stat.gov.pl/SSI-10/ została przygotowana aplikacja, do której można się zalogować podając login i hasło (przesłane w liście) i samodzielnie wypełnić ankietę. Ankieta składa się z części przeznaczonej dla gospodarstwa domowego (SSI-10G) oraz z części przeznaczonej dla jego członków (SSI-10I). 
Urząd Statystyczny bardzo serdecznie zachęca do skorzystania z tej formy przekazania danych, a będzie to możliwe w dniach od 3 do 18 kwietnia 2023 r. Po tym terminie, do mieszkańców mieszkań, gdzie ankiety nie zostaną poprawnie wypełnione, będą dzwonili pracownicy Urzędów Statystycznych przeprowadzając wywiad telefoniczny lub odwiedzą mieszkańców w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego. 
Ankieterzy będą przeprowadzali wywiady od 20 kwietnia do 31 maja 2023 r.
Termin 03.04 – 31.05.2023 r. 

Więcej informacji na stronie Urzędu Statystycznego: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

od 4 maja 2023 zostaje przywrócony obowiązek:

  • posiadania szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin
  • okresowych badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

PLAKAT INFORMACYJNY

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”


W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.
Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.
Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.