•  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ogólnopolski cykl spotkań on-line „Środy z KSeF”.
  •  W każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia eksperci KAS będą przekazywać mikroprzedsiębiorcom informacje o założeniach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
  •  To pierwszy etap spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF przygotowując się do systemu, który będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Od tego dnia czynni podatnicy VAT będą wystawiać e-faktury wyłącznie w KSeF, a faktury ustrukturyzowane będą podstawową formą dokumentowania transakcji gospodarczych. Dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 r. Już teraz warto poznać nowe zasady wystawiania e-faktur i przetestować bezpłatne narzędzia KSeF. Spotkania w każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia Izba Administracji Skarbowej w Katowicach zaprasza mikroprzedsiębiorców, przedstawicieli mikroprzedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkania on-line na temat założeń KSeF. Spotkania będą odbywać się w każdą środę przez najbliższe cztery tygodnie tj.: 22 i 29 listopada oraz 6 i 13 grudnia. W trakcie webinarium dowiesz się o: • nowych zasadach fakturowania w Polsce, • uwierzytelnieniu w KSeF i nadawaniu uprawnień, • różnicy pomiędzy fakturą elektroniczną a e-Fakturą, • wystawianiu oraz otrzymywaniu faktur w KSeF, • bezpłatnych narzędziach KSeF, • tym gdzie znaleźć komunikaty, informacje, odpowiedzi na pytania. Na najbliższe webinarium zapraszamy już 29.11.br. o godz. 9.00. Spotkanie jest otwarte, dlatego nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji. Aby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTg0OTdlODMtZmFmZS00OTcyLWIzNTktYTFkNmQxMTI1Njc5%40thread.v2/0? context=%7b%22Tid%22%3a%22647754c7-3974-4442-a425- c61341b61c69%22%2c%22Oid%22%3a%229b569263-134e-4960-ab28-b6c00598a2c6%22%7d

Przewidywany czas spotkania – 1 h Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji o KSeF na www.podatki.gov.pl/ksef.

Samorządowe pismo „Wspólnota” zaprezentowało ranking dotyczący kondycji finansowej samorządów. Tym razem zbadano wysokość nadwyżki operacyjnej za lata 2020 – 2022. Wartość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację finansową jednostki samorządowej. Decyduje o możliwościach rozwojowych, o tym, ile środków możemy przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia (najczęściej na inwestycje, choć może się zdarzyć, że zdecydujemy się na rozwój projektów wymagających głównie nowych wydatków bieżących) po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych.

W tym prestiżowym zestawieniu Gmina Boronów z nadwyżką w wysokości 1462,77 zł/na mieszkańca zajęła I miejsce w województwie śląskim, w kategorii gmin wiejskich oraz bardzo wysokie, 32 miejsce na 1513 gmin wiejskich sklasyfikowanych w rankingu ogólnokrajowym.

Tak wysokie lokaty potwierdzają prawidłowe zarządzanie gminnymi finansami.

W czwartek, 16 listopada Serwis Samorządowy PAP po raz trzeci  ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, który został opracowany przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego  z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauki.

Na uroczystej gali, która odbyła się w hotelu Sheraton w Warszawie, Wójt Gminy Krzysztof Bełkot odebrał nagrodę dla Gminy Boronów:

– pierwsze miejsce w Województwie Śląskim

Wszystkie gminy były oceniane według 63 wskaźników do których należały między innymi:

dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca, wydatki inwestycyjne, walory estetyczne krajobrazu, potencjał zabytków, infrastruktura kulturalna, liczba zarejestrowanych  bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym, atrakcyjność migracyjno-osadnicza, warunki mieszkaniowe, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, miejsca w przedszkolach na 1000 dzieci w grupie wieku 3-6 lat, dostępność opieki zdrowotnej oraz jakość i dostępność edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

Ranking „Gmina Dobra do Życia” zostały objęte patronatem: Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Województw RP, a także Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

gdz1gdz2

Raport - Gmina Dobra do Życia 2023

W związku z czasowym zawieszeniem działalności Oddziału Pediatrycznego
informujemy, iż
• skierowania do szpitala do godziny 18.00 wystawia lekarz rodzinny; mali
pacjenci będą mogli liczyć na opiekę m.in. w najbliżej położonych
placówkach: w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w
Częstochowie (tzw. „Parkitka”) oraz w Wielospecjalistycznym Szpitalu
Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach.
• po godzinie 18.00 dzieci przyjmowane są w ramach Nocnej i Świątecznej
Opieki Zdrowotnej działającej przy szpitalu w Lublińcu; w razie potrzeby
przyjmujący dziecko lekarz wystawi skierowanie do szpitala; w
przypadku braku możliwości transportu dziecka w stanie nagłym przez
rodziców (opiekunów) szpital w Lublińcu zapewni transport do
odpowiedniego szpitala,
• karetkę pogotowia wzywamy do dziecka będącego w stanie zagrożenia
życia i zdrowia.
Numery telefonów:
Pogotowie – 999, 112
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Lublińcu – 34 350 63 63


Dyrekcja SP ZOZ w Lublińcu

W związku z awarią na sieci wodociągowej informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 24.07.2023 r. do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody:

1. ul. Młyńska
2. ul. Wolności: numery nieparzyste od 69 do końca, numery parzyste od 70 do końca
3. sołectwo Grojec
4. sołectwo Hucisko

Jednocześnie informujemy, że w dniach 24.07.2023 r. i 25.07.2023 r. do czasu odpowietrzenia i wypłukania końcówek sieci może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody oraz spadki ciśnienia u odbiorców.

Za niedogodności związane z prowadzeniem powyższych prac przepraszamy.

Poniżej przedstawiamy listy mieszkańców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli w Urzędzie Gminy Boronów deklaracje uczestnictwa i tym samym zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie pn. „Zielona Ziemia Lubliniecko- Tarnogórska- montaż OZE w Mieście Kalety i Gminach Boronów, Koszęcin i Woźniki”.

Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dotację oraz pozyskania przez Gminę Boronów dofinansowania ze środków FE SL 2021-2027.

LISTA PODSTAWOWA

LISTA REZERWOWA