tenisst


Według światowej klasy neurofizjologa klinicznego, psychiatry i eksperta w dziedzinie obrazowania mózgu, doktora Daniela Gregory Amen’a ze Stanów Zjednoczonych, tenis stołowy jest najkorzystniejszym na świecie sportem dla rozwoju mózgu gdyż1:

‌a) zapewnia świetny trening aerobowy i różnorodny ruch całego ciała (tenis stołowy to takie aerobowe szachy – stymulacja pracy mózgu przy jednoczesnym wysokim poziomie dotlenienia);

‌b) poprzez angażowanie poszczególnych obszarów mózgu, stymuluje całą jego pracę:

Cecha Odpowiedzialny obszar mózgu
Koordynacja wzrokowo-ruchowa Móżdżek i płaty ciemieniowe
Koncentracja Kora przedczołowa
Odporność psychiczna Jądra podstawne, przedni zakręt obręczy, płaty skroniowe
Konsekwencja Kora przedczołowa i móżdżek
Nadawanie / odczytywanie rotacji Płaty ciemieniowe i potyliczne
Planowanie zagrań i strategia Kora przedczołowa i móżdżek

‌‌

Do zobaczenia przy stole !

‌1Daniel G. Amel – „Making a Good Brain Great: The Amen Clinic Program for Achieving and Sustaining Optimal Mental Performance”, by Harmony 1 Jan 2005.

Remont DW 907 na odcinku Dębowa Góra - Boronów. Etap IIA od km 10+000 do 11+525

      Całkowite zamknięcie drogi dla ruchu pojazdów.

Trwają roboty drogowe związane z remontem drogi wojewódzkiej nr 907 na odcinku Dębowa Góra - Boronów (etap IIA od km 10+000 do km 11+525)

Wyznaczono objazd drogami wojewódzkimi tj. DW 907 -> Konopiska -> DW 904 -> Rększowice -> DW 908 -> Piasek -> DW 906 -> DW 905 -> Boronów.
Analogicznie w stronę przeciwną.

Droga: 907
Inwestor: ZDW Katowice
Wykonawca: Drog-Bud Sp. z o.o.

Informujemy, że od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązują nowe przepisy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych (kotłów, pieców i kominków). Uchwała antysmogowa podjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego  zakazuje stosowania węgla brunatnego, mułówi flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.

Ponadto, w/w uchwała zobowiązuje mieszkańców, w przypadku montażu urządzeń na paliwo stałe w nowych budynkach, do instalacji jedynie kotłów spełniających klasę 5 według normy PN-EN 303-5:2012 lub wymogi ekoprojektu.

Wprowadzone zostały cztery daty graniczne wymiany starych kotłów węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września br. w zależności od wieku urządzenia:

  • powyżej 10 lat do 31.12.2021 r.,

  • od 5 do 10 lat do 31.12.2023 r.,

  • poniżej 5 do 31.12.2025 r.,

  • spełniającego wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN_EN 303-5:2012 do 31.12.2027 r.

Uchwała wprowadza także obowiązek doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję
- zapisy uchwały dotyczące kominków mówią, że od 1 stycznia 2023 r. muszą one osiągnąć sprawność 80 % lub posiadać elektrofiltr.

Więcej informacji na temat uchwały antysmogowej znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: powietrze.slaskie.pl