2023 rok:

Poniżej przedstawiamy informacje o jakości powietrza na terenie wjewództwa śląskiego:

  • Ostrzeżenia o jakości powietrza - Starostwo Powiatowe w Lublińcu - zobacz więcej
  • System monitoringu jakości powietrza WIOŚ KATOWICE – zobacz więcej
  • Prognozy zanieczyszczeń powietrza Inspektor Ochrony Srodowiska – zobacz więcej
  • Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim (bieżąca informacje ze stacji pomiarowych) - zobacz więcej 
  • Powiadomienia o jakości powietrza – zobacz więcej
  • Informacje Urzędu Marszałkowskiego – zobacz więcej