I POZIOM OSTRZEGANIA

W załączeniu pismo GIOŚ w Katowicach w sprawie przekroczeń poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10. 


Ryzyko przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

            W związku z informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z 21 maja 2018r., zawartą w piśmie nr M.7011.37.7.2018, wprowadzono I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny – kolor żółty co związane jest z ryzykiem przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.  


 W związku z informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z 12 kwietnia br, zawartą w piśmie nr M.7011.37.3.2018, wprowadzono I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny – kolor żółty co związane jest z przekroczeniem dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 , które to przekroczenie obejmuje swym zasięgiem obszar gminy Boronów.

Po więcej informacji kliknij TUTAJ

Poziom I wprowadzany jest do końca roku 2018.

Informujemy jednocześnie, że aktualny Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - kliknij TUTAJ