Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa określająca terminy likwidacji starych urządzeń grzewczych.

Terminy te uzależnione są od wieku kotła.

  1. Kocioł pozaklasowy eksploatowany w okresie powyżej 10 lat od daty produkcji lub nieposiadający tabliczki znamionowej – wymiana do końca 2021 r.
  2. Kocioł od 5 do 10 lat od daty produkcji – wymiana do końca 2023 r.
  3. Kocioł poniżej 5 lat od daty produkcji – wymiana do końca 2025 r.
  4. Kocioł 3 lub 4 klasa wg normy PN-EN 303-5:2012 – wymiana do końca 2027 r.

Uchwała antysmogowa województwa śląskiego zakazuje ponadto spalania:

  • węgla brunatnego,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych,
  • wilgotnego drewna.

            Jednocześnie przypominamy o możliwości uzyskania dotacji na wymianę starego kotła ze środków pochodzących z:

  •  Rządowego Programu ,,Czyste Powietrze” oraz
  • Gminnego Programu wymiany źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Boronów.

            W urzędzie gminy został utworzony Punkt Obsługi Programu ,,Czyste Powietrze”, w którym można uzyskać pomoc przy przygotowaniu wniosku o uzyskanie dofinansowania jak również przy rozliczeniu zadania.

Szczegółowych informacji w sprawie w/w dotacji można uzyskać w urzędzie gminy piętro II, pokój nr 7 lub dzwoniąc pod nr tel. (34) 35 39 100 wew. 21, tel. 723 595 005 .

Więcej informacji na temat uchwały antysmogowej: https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa---infografiki 

                                                                                              Wójt Gminy Boronów

/-/ Krzysztof Bełkot