Gmina Boronów przystąpiła do projektu pn. ,,Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”

blekitlogo

Tytuł projektu: „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"

Program: Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Okres realizacji: styczeń 2022 - grudzień 2027

Opis projektu: Głównym celem projektu będą kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020.

            Kluczowym działaniem jest utworzenie w gminie stanowiska Ekodoradcy – do jego zadań należeć będzie m.in. :

  • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy;
  • wsparcie mieszkańców gminy w zakresie dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym: udzielanie informacji
    o dostępnych formach wsparcia oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację;
  • doradztwo w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła;
  • prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza.

Całościowy budżet projektu

Całkowita wartość projektu: 16 515 020 euro, w tym:

  • środki LIFE (60%): 9 908 979 euro
  • środki NFOŚiGW (35%): 5 780 243 euro
  • łączny wkład własny wszystkich partnerów (5%): 825 798 euro

Budżet dla Gminy Boronów to kwota 39 264 euro, z czego 37 300 euro stanowią środki z programu LIFE

Partnerzy w projekcie:

            W projekcie „Śląskie. Przywracamy błękit” bierze udział Województwo Śląskie jako Lider Projektu i 89 Partnerów – gmin, miast, powiatów, instytucji wspierających i merytorycznych, w tym także Gmina Boronów.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://powietrze.slaskie.pl

Certyfikat