Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o planowanych badaniach ankietowych . W najbliższym czasie prowadzone będą dwa badania.

  • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)

Celem badania jest dostarczenie informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach, charakterystyka wyjazdów krajowych oraz wyjazdów zagranicznych z uwzględnieniem wydatków związanych z wyjazdami. Badanie realizowane jest na terenie całej Polski przez ankieterów, którzy są pracownikami urzędów statystycznych. Wyniki reprezentacyjnego badania ankietowego wykorzystywane są na potrzeby bilansu płatniczego, statystyki w dziedzinie turystyki oraz statystyki obszarów transgranicznych, a także do kształtowania polityki rozwoju na szczeblu centralnym i regionalnym, 
Termin 01 – 20.04.2023 r.

  • Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)
    Celem badania jest dostarczenie informacji na temat korzystania z internatu przez gospodarstwa domowe,

Na stronie internetowej cs.stat.gov.pl/SSI-10/ została przygotowana aplikacja, do której można się zalogować podając login i hasło (przesłane w liście) i samodzielnie wypełnić ankietę. Ankieta składa się z części przeznaczonej dla gospodarstwa domowego (SSI-10G) oraz z części przeznaczonej dla jego członków (SSI-10I). 
Urząd Statystyczny bardzo serdecznie zachęca do skorzystania z tej formy przekazania danych, a będzie to możliwe w dniach od 3 do 18 kwietnia 2023 r. Po tym terminie, do mieszkańców mieszkań, gdzie ankiety nie zostaną poprawnie wypełnione, będą dzwonili pracownicy Urzędów Statystycznych przeprowadzając wywiad telefoniczny lub odwiedzą mieszkańców w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego. 
Ankieterzy będą przeprowadzali wywiady od 20 kwietnia do 31 maja 2023 r.
Termin 03.04 – 31.05.2023 r. 

Więcej informacji na stronie Urzędu Statystycznego: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/