TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, iż żywność w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019 dla osób zakwalifikowanych
będzie wydawana w dniach :
• 28.02.2020r. (piątek) w godz. od 9.00- 13.30
• 11.03.2020r. (środa) w godz. od 11.00- 14.30
• 27.04.2020r. (poniedziałek) w godz. 11.00-14.30
• 02.06.2020r. (wtorek) w godz. 9.00- 15.30
w siedzibie GOPS w Boronowie ul. Dolna 2.
Przypominamy, aby osoby zabrały ze sobą torby, koszyki itp. na wydawane art. spożywcze.

Kierownik GOPS
Irena Sitek