Informujemy, że w ramach planowanego projektu pn. „Zielona Ziemia Lubliniecko-Tarnogórska – montaż OZE w Mieście Kalety i Gminach Boronów, Koszęcin i Woźniki" dotyczącego dofinansowań do infrastruktury służącej do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł wyklucza się otrzymanie dofinansowania do gruntowej pompy ciepła.

W załączeniu aktualny Regulamin i załączniki.

Przypominamy, że wypełnione deklaracje należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów, w terminie od 22.05.2023 od godziny 7.30 do 26.05.2023 do godziny 14:00 lub przesłać pocztą lub kurierem na adres Urzędu Gminy (decyduje data wpływu). Deklaracje złożone po ww. terminie dopisywane są w kolejności do listy rezerwowej (nabór ciągły).

załączniki: