Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje,że rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „AKTYWNY SENIOR” województwa śląskiego 2024r. Konkurs organizowany jest przez Wojewodę Śląskiego za pośrednictwem pełnomocnika Wojewody Śląskiego ds. polityki Senioralnej na najbardziej aktywnego seniora odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej Seniorki” oraz „Aktywnego Seniora”.

Kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat i wyróżniać się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych 9grup osób), organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 2023r. poz. 571) oraz instytucji publicznych w terenu województwa śląskiego.

Zgłoszeń konkursowych należy dokonywać do 16 września 2024r. poprzez odpowiedni formularz.
Poniżej link do szczegółowych informacji:
https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/dla-seniora/wydarzenia-dla-seniorow