W związku z końcem kadencji sołtysów, w miesiącu wrześniu odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru organów sołectw gminy Boronów.

Zebrania Wiejskie dokonały następujących wyborów na kadencję 2015-2019:

Sołectwo Dębowa Góra

Sołtys: Róża Lipka

Rada Sołecka:

 • Marcin Kott
 • Wioleta Lipka
 • Barbara Musiał

 

Sołectwo Zumpy

Sołtys: Bronisława Kulisz tel: 797 877 632

Rada Sołecka:

 • Małgorzata Adamek
 • Izabela Świerc
 • Róża Rajman

 

Sołectwo Grojec

Sołtys: Krystyna Nowak tel: 600 507 377

Rada Sołecka:

 • Teresa Brol
 • Małgorzata Kandzia
 • Krystyna Stroba

 

Sołectwo Hucisko

Sołtys: Iwona Wysocka tel: 507 426 874

Rada Sołecka:

 • Józef Burzyk
 • Tomasz Dziemba
 • Jadwiga Filipczyk