1. Nazwa

STODOŁA W ZESPOLE POFOLWARCZNYM Ob. skład budowlany

2. Czas powstania

II POŁ. XIX w.

3. Miejscowość

BORONÓW

4. Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO

5. Przynależność administracyjna

Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
LUBLINIECKI
Gmina
BORONÓW
KW
CZ1L/00049429/9 dz. 1316/92

Własność

PRYWATNA

6. Formy ochrony

Wpis do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR 58/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r.

7. Opracowanie karty

Ewa Stefanik
Zdjęcia: Mariusz Koczyba
15 maja 2013 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym