1. Nazwa

ZESPÓŁ BUDYNKÓW SZKOLNYCH „SZKOŁA NISKA” „SZKOŁA WYSOKA” Budynek gospodarczy

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY

1. Nazwa

MŁYN ob. sklep

1. Nazwa

KAPLICZKA ŚW. JANA NEPOMUCENA

1. Nazwa

ALTANA DREWNIANA W OGRODZIE PLEBAŃSKIM

1. Nazwa

KAPLICZKA MUROWANA MATKI BOSKIEJ

1. Nazwa

ZESPÓŁ BUDYNKÓW PKP: budynek kasowy, budynek magazynowy, rampa

1. Nazwa

KOMORA CELNA I POSTERUNEK STRAŻY GRANICZNEJ Ob. Budynek mieszkalny

1. Nazwa

KARCZMA Ob. Budynek mieszkalny

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY

1. Nazwa

ORGANISTÓWKA Ob. Budynek mieszkalny

1. Nazwa

STODOŁA W ZESPOLE POFOLWARCZNYM Ob. myjnia samochodowa, zakład

1. Nazwa

ZAJAZD Ob. rozbudowany sklep wraz z restauracją

1. Nazwa

CZWORAK Ob. Budynek mieszkalny

1. Nazwa

ZABUDOWANIA SZKOLNE

1. Nazwa

KAPLICZKA ŚW. JANA NEPOMUCENA

1. Nazwa

KAPLICZKA p.w. Św. Anny (obecnie Św. Floriana)

1. Nazwa

NADLEŚNICTWO BORONÓW Ob. budynek mieszkalny

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY

1. Nazwa

KOŚCIÓŁ PW. N.M.P.KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

1. Nazwa

KAPLICZKA DREWNIANA Św. BARBARY

1. Nazwa

KAPLICZKA P.W. ŚW. MAŁGORZATY (Od poł. XX w. Serca Jezusowego)

1. Nazwa

KAPLICZKA P.W. ŚW. JANA NEPOMUCENA

1. Nazwa

OBORA W ZESPOLE POFOLWARCZNYM Ob. warsztaty rzemieślnicze

1. Nazwa

STODOŁA W ZESPOLE POFOLWARCZNYM Ob. skład budowlany

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY