1. Nazwa

KAPLICZKA DREWNIANA Św. BARBARY

2. Czas powstania

1740 r.

3. Miejscowość

BORONÓW

4. Adres

UL. POWSTAŃCÓW 1

5. Przynależność administracyjna

Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
LUBLINIECKI
Gmina
BORONÓW
KW
CZ1L/00035040/7 dz. 24

6. Formy ochrony

Wpis do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR 58/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r.

7. Opracowanie karty

Ewa Stefanik
Zdjęcia: Mariusz Koczyba
15 maja 2013 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Konstrukcja XVII-wieczna. Obecnie gontowe i oszklone drzwi - współczesne. Na wewnętrznej ścianie przytwierdzona tabliczka z łacińskim napisem „ Zbudował w roku 1740 wielki grzesznik R”. Do końca XIX w. kapliczka ta stała w Zumpach obok budynku nadleśnictwa. Przewieziona do Boronowa na polecenie Księcia Hohenloha i ustawiona obok starego przytułku dla starców.