1. Nazwa

KOŚCIÓŁ PW. N.M.P.KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

2. Czas powstania

1611 r.

3. Miejscowość

BORONÓW

4. Adres

UL. WOLNOŚCI 1

5. Przynależność administracyjna

Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
LUBLINIECKI
Gmina
BORONÓW
KW
CZ1L/00052107/0 dz. 4918/665

6. Formy ochrony

Wpis do rejestru zabytków Województwa Śląskiego B-62 z dn. 30.10.2006

7. Opracowanie karty

Ewa Stefanik
Zdjęcia: Mariusz Koczyba
15 maja 2013 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym