1. Nazwa

KAPLICZKA p.w. Św. Anny (obecnie Św. Floriana)

2. Czas powstania

ok. 1828 r.

3. Miejscowość

SITKI

4. Adres

bd

5. Przynależność administracyjna

Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
LUBLINIECKI
Gmina
BORONÓW
KW
WL-40 dz. 47/20

6. Formy ochrony

Wpis do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR 62/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r.

7. Opracowanie karty

Ewa Stefanik
Zdjęcia: Mariusz Koczyba
15 maja 2013 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym