1. Nazwa

CZWORAK Ob. Budynek mieszkalny

 

2. Czas powstania

I POŁ. XIX w.

3. Miejscowość

GROJEC

4. Adres

GROJEC 3

5. Przynależność administracyjna

Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
LUBLINIECKI
Gmina
BORONÓW
KW
CZ1L/00046952/3 dz. 627/16
Własność
PRYWATNA

6. Formy ochrony

Wpis do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR 62/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r.

7. Opracowanie karty

Ewa Stefanik
Zdjęcia: Mariusz Koczyba
15 maja 2013 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Do lat 60-tych XIX w. zamieszkały przez zarządcę folwarku, a potem zasiedlony przez rodziny drwali. Po upaństwowieniu
książęcych lasów od 1945 r. budynek przeszedł na własność Lasów Państwowych, obecnie stanowi własność prywatną.