1. Nazwa

ORGANISTÓWKA Ob. Budynek mieszkalny

2. Czas powstania

II POŁ. XIX w. (ok. 1865 r.)

3. Miejscowość

BORONÓW

4. Adres

UL. SZKOLNA 2

5. Przynależność administracyjna

Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
LUBLINIECKI
Gmina
BORONÓW Województwo
KW
12341 dz. 4342/461
Własność
PRYWATNA

6. Formy ochrony

Wpis do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR 58/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r.

7. Opracowanie karty

Ewa Stefanik
Zdjęcia: Mariusz Koczyba
15 maja 2013 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Stara szkoła z 2 izbami lekcyjnymi i mieszkaniem dla organisty-nauczyciela. Spełniała swoją rolę do 1959 r. Później częściowo przebudowana na budynek mieszkalny.