1. Nazwa

KARCZMA Ob. Budynek mieszkalny

2. Czas powstania

KONIEC XIX w.

3. Miejscowość

BORONÓW

4. Adres

UL. POWSTAŃCÓW 1

5. Przynależność administracyjna

Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
LUBLINIECKI
Gmina
BORONÓW Województwo
KW
CZ1L/00002508/6 dz. 21
Własność
PRYWATNA

6. Formy ochrony

Wpis do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR 58/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r.

7. Opracowanie karty

Ewa Stefanik
Zdjęcia: Mariusz Koczyba
15 maja 2013 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym