Rada Gminy 1993 - 1994

Przewodniczący Rady: Eugeniusz Prandzioch

Członkowie:

 • Krzysztof Bełkot
 • Leon Brol
 • Roman Czornik
 • Alfons Filipczyk
 • Alojzy Fogel
 • Czesław Giza
 • Edward Hucz
 • Rufin Majchrzyk
 • Alojzy Moj
 • Henryk Myrcik
 • Wiesław Szwengiel
 • Jan Tomalka
 • Tadeusz Wiatrek
 • Roman Żuk

Zarząd Gminy

Przewodniczący: Jan Tomalka
Członkowie:

 • Krzysztof Bełkot
 • Alojzy Moj
 • Henryk Myrcik
 • Eugeniusz Prandzioch

Rada Gminy 1994 - 1998

Członkowie:

 • Krzysztof Bełkot
 • Leon Brol
 • Roman Czornik
 • Alfons Filipczyk
 • Alojzy Fogel
 • Czesław Giza
 • Edward Hucz
 • Rufin Majchrzyk
 • Alojzy Moj
 • Henryk Myrcik
 • Teodor Jaksik
 • Kazimierz Szulc, od roku 1995 Marek Tomalka
 • Wiesław Szwengiel
 • Tadeusz Wiatrek
 • Jan Tomalka
 • Wiesław Szwengiel

Zarząd Gminy

do 11.07.1997 roku

Przewodniczący: inż. Leon Brol

Z-ca przewodniczącego: Henryk Myrcik

Członkowie:

 • Roman Czornik
 • Alojzy Fogel
 • Czesław Giza
 • Rufin Majchrzyk

od 11.07.1997 roku

Przewodniczący: Jan Tomalka

Z-ca przewodniczącego: dr inż. Jihad Rezek

Członkowie:

 • Czesław Giza
 • Tadeusz Wiatrek

Rada Gminy 1998 - 2002

Członkowie:

 • Krzysztof Bełkot
 • Bronisław Błaszczyk
 • Roman Czornik
 • Aniela Frania
 • Alojzy Fogel
 • Czesław Giza
 • Damian Gruszka
 • Edward Hucz
 • Gertruda Kałdonek
 • Teodor Jaksik
 • Gabriel Kessner
 • Alojzy Moj
 • Eugeniusz Prandzioch
 • Jan Tomalka
 • Jan Zając


Przewodniczący Rady Gminy: Alojzy Moj

Zarząd Gminy

do maja 2000 roku

Przewodniczący: Jan Tomalka - Wójt

Z-ca Przewodniczącego: dr inż. Jihad Rezek - zastępca Wójta

Członkowie:

 • Czesław Giza
 • Teodor Jaksik
 • Jan Zając

od maja 2000 roku

Przewodniczący: dr inż. Jihad Rezek - Wójt

Z-ca Przewodniczącego: mgr Gabriel Kessner

Członkowie:

 • Czesław Giza
 • Teodor Jaksik
 • Jan Zając

Rada Gminy 2002 - 2006

Członkowie:

 • Krzysztof Bełkot
 • Leon Brol
 • Aniela Czyż - do 19 października 20004
 • Adela Burzyk - od 8 marca 2005
 • Alfons Filipczyk
 • Damian Gruszka
 • Alojzy Fogel
 • Bogdan Hutsz
 • Marek Jeleński
 • Gabriel Kessner
 • Wiesław Kubieniec
 • Alojzy Moj
 • Joachim Mzyk
 • Ryszard Szklorz
 • Marian Ślęzok
 • Gabriela Świerc

Przewodniczący Rady Gminy: Alojzy Moj


Rada Gminy 2006 - 2010

Przewodniczący: Roman Czornik

Z-ca Przewodniczącego: Edward Czyż

Członkowie:

 • Krzysztof Bełkot
 • Irena Brol
 • Irena Czernecka
 • Alfons Filipczyk
 • Alojzy Fogel
 • Aniela Frania
 • Bogdan Hutsz
 • Wiesław Kubieniec
 • Henryk Ledwoń
 • Krzysztof Romańczyk
 • Marian Ślęzok
 • Paweł Sukiennik
 • Gabriela Świerc

Rada Gminy 2010 - 2014

Przewodniczący: Edward Czyż

Z-ca Przewodniczącego: Irena Brol

Członkowie:

 • Irena Czernecka
 • Aniela Frania
 • Jolanta Sierańska
 • Sławomir Badura
 • Paweł Sukiennik
 • Marian Ślęzok
 • Krystian Jaksik
 • Henryk Myrcik
 • Henryk Ledwoń
 • Lesław Podolski
 • Witold Stawiarz
 • Bogdan Hutsz
 • Antoni Stroba

 

Rada Gminy 2014 - 2018

Przewodniczący: Irena Brol

Zastępca Przewodniczącego: Witold Stawiarz

 • Irena Czernecka
 • Aniela Frania
 • Jolanta Sierańska
 • Halina Bugajska
 • Paweł Sukiennik
 • Marian Ślęzok
 • Robert Hucz
 • Eugeniusz Prandzioch
 • Henryk Ledwoń
 • Aleksander Malcher
 • Bogdan Hutsz
 • Antoni Stroba
 • Stanisław Michalik