Przewodnicząca Rady Gminy Boronów

pełni dyżur w Sali Narad
Urzędu Gminy Boronów

w każdy wtorek
w godz.: 14.30-16.30

herb boronow Dnia 07 maja 2024 r. w sali narad Urzędu Gminy w Boronowie odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy.  Przewodniczącym Rady Gminy Boronów została wybrana radna Ilona Robok, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Boronów została radna Barbara Kożuch.

Informacje o sesjach Rady Gminy, planowanym porządku obrad oraz projekty uchwał  dostępne będą na Portalu Mieszkańca pod adresem http://boronow.esesja.pl/,  ponadto obrady Rady Gminy Boronów będą transmitowane na kanale Gminy Boronów w serwisie Youtube

1 sesja

SKŁAD RADY GMINY BORONÓW IX KADENCJI

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY GMINY BORONÓW

herb boronow Dnia 23 listopada 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy w Boronowie odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy. Obradom przewodniczył radny senior Bogdan Hutsz, który został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy Boronów. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Boronów została radna Irena Kozak.

 Od początku nowej kadencji Rady Gminy Boronów, informacje o sesjach Rady Gminy, planowanym porządku obrad oraz projekty uchwał  dostępne będą na Portalu Mieszkańca pod adresem http://boronow.esesja.pl/,  ponadto obrady Rady Gminy Boronów będą transmitowane na kanale Gminy Boronów w serwisie Youtube

Ises VIII RGB

SKŁAD RADY GMINY BORONÓW VIII KADENCJI

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY GMINY BORONÓW

W dniu 28 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy w Boronowie odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy nowej kadencji.

Radni oraz Wójt Gminy mgr Rufin Majchrzyk złożyli uroczyste ślubowanie.

Nowym Przewodniczącym Rady Gminy VII kadencji wybrano Radną Irenę Brol, Wiceprzewodniczącym został Radny Witold Stawiarz.

Skład Rady Gminy w Boronowie VII kadencji.