W dniu 28 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy w Boronowie odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy nowej kadencji.

Radni oraz Wójt Gminy mgr Rufin Majchrzyk złożyli uroczyste ślubowanie.

Nowym Przewodniczącym Rady Gminy VII kadencji wybrano Radną Irenę Brol, Wiceprzewodniczącym został Radny Witold Stawiarz.

Skład Rady Gminy w Boronowie VII kadencji.