PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BORONÓW

BOGDAN HUTSZ

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW

WTOREK 14.00-15.00

W SALI NARAD URZĘDU GMINY