logo rpo

"Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej"

 
Priorytet: II - Społeczeństwo Informacyjne
 
Działanie: 2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
 
Powiat: Lubliniecki
 
Gmina: Woźniki (Lider Projektu) 
 
Całkowity koszt projektu: 1 959 523,73
 
Kwota wnioskowana: 1 366 160,08
 
85% dofinansowania
 
Projekt realizowany w porozumieniu gmin: Boronów, Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki.
 
Kwota dofinansowania dla gminy Boronów: 147 802
 
Niniejszy projekt ma na celu rozbudowę infrastruktury informatycznej, która ma służyć wzrostowi dostępności elektronicznych usług publicznych w gminach ziemi lublinieckiej dla mieszkańców i turystów, przedsiębiorców, inwestorów oraz innych podmiotów. Projekt ten będzie polegać na modernizacji infrastruktury informatycznej poszczególnych urzędów gmin i miast, które wnioskują o dotację jako porozumienie pod przewodnictwem lidera. W szczególności inwestycja będzie obejmować dostosowanie sieci i urządzeń sieciowych do funkcjonowania e-Urzędu, doposażenie urzędów w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz e-podpisu, a także rozwój funkcjonalności stron internetowych niezbędnych do profesjonalnego świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną.
 
Projekt "Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego RPO WSL 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stroniewww.rpo.silesia-region.pl