Gmina Boronów przystąpiła do konkursu organizowanego przez Telewizję Polską S.A. promującego miejscowości naszego regionu pod nazwą „ Zgadnij! Napisz! Wygraj!”, w ramach którego na antenie TVP 3 Katowice wyemitowano w dniu 23 marca dwie zagadki dotyczące ciekawostek historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych z terenu Gminy Boronów.

Na zwycięzców, którzy poprawnie wytypowali,że prezentowane miejsca znajdują się na terenie Boronowa czekają nagrody ufundowane przez Wójta Gminy. Odcinek dotyczący Boronowa można zobaczyć klikając w zamieszczony link. Niestety głosowanie już się zakończyło,zwycięzców poznamy w najbliższą sobotę (30 marca 2019 r.)na antenie TVP 3. Serdecznie im gratulujemy i zapraszamy zarówno ich, jak i wszystkich Państwa nie będących mieszkańcami, do odwiedzenia naszej miejscowości i poznania jeszcze wielu ciekawych miejsc.

https://katowice.tvp.pl/33062214/zgadnij-napisz-wygraj

Mamy się czym pochwalić! Gmina Boronów znalazła się na 52 miejscu na 1559 gmin wiejskich w całej Polsce w rankingu wydatków inwestycyjnych w latach 2014-2016. Awansowaliśmy w porównaniu do lat poprzednich o 69 oczek. Średnie wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 1329,16 zł.

Ponadto kolejnym powodem do dumy jest nasze II miejsce w powiecie. Uplasowaliśmy się na podium po gminie Ciasna.

Śmiało możemy nazwać się liderem inwestycji!

Ranking został opracowany przez dwutygodnik „Wspólnota” – pismo o tematyce samorządowej, na podstawie wypełnionej przez pracowników Urzędu Gminy ankiety.

Wyniki rankingu opublikowano we „Wspólnota” nr 20/1234 z 7 października 2017 r. z dokładnymi danymi podanymi na stronie internetowej: http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking/Nr_20_Ranking_-_Wydatki_inwestycyjne_2016.pdf

                                                                       Opr. Małgorzata Cyl i Ewa Stefanik

W ostatnim czasie zostały ogłoszone wyniki rankingów największych gazet gospodarczych kraju Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej dotyczących oceny pracy i wyników ekonomicznych samorządów za ostatnie lata.

Gazeta Prawna rozstrzygnęła Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu 2012, którego ideą było wybranie najlepszych włodarzy miast i wsi oraz gmin wyróżniających się szczególną działalnością w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji.

Przyznano wyróżnienia odpowiednio w kategoriach : miasta powyżej 100 tys. mieszkańców - 5 wyróżnień , do 100 tys. - 10 oraz gmin wiejskich -15.

Wśród tej ostatniej kategorii w klasyfikacji ogólnej gmina Boronów z 48 punktami została sklasyfikowana na miejscu 9-tym. W działaniach związanych z ochroną środowiska, pod względem wydanych środków budżetowych, Gmina Boronów znalazła się na bardzo wysokim 3-cim miejscu, przy ponad 100 gminach z całej Polski zakwalifikowanych do rankingu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień odbyło się w dniu 17.01.2013 na Gali w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, a nagrodę w imieniu Wójta Gminy odebrał Przewodniczący Rady Gminy Edward Czyż.

W rankingu Rzeczpospolitej punktowano całokształt gospodarki finansowej, inwestycyjnej i zarządzanie oraz takie składniki między innymi jak: pozyskane środki unijne, udział wydatków na organizacje pozarządowe i powstanie nowych podmiotów gospodarczych.

W kategorii gmin wiejskich wśród 100 gmin wyróżnionych Boronów w roku 2011 uplasował się na miejscu 76-tym - 44 punkty , natomiast w roku 2012 - 65 –tym - 47,36 pkt.

GMINA BORONÓW LAUREATEM RANKINGU SAMORZĄDÓW „RZECZPOSPOLITEJ” 2011

Gmina Boronów jako jedna z trzech gmin naszego powiatu (w tym Woźnik i Ciasnej) została wyróżniona w organizowanym przez gazetę „Rzeczpospolita” ogólnopolskim Rankingu Samorządów 2011 roku jako Laureat w kategorii „Najlepsza Gmina Wiejska”.

Kapituła rankingu, w której skład weszli przedstawiciele instytucji i środowiska od lat współpracujących z samorządami dokonała wyboru najlepszych samorządów w kraju. Samorządy zostały oceniane na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod względem wykorzystania pieniędzy pochodzących z unijnych dotacji, sposobu zarządzania finansami gminy, inwestycji, zadłużenia, nadwyżki operacyjnej, dynamiki wzrostu dochodów, transportu, łączności oraz ochrony środowiska. W rankingu uhonorowano gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Przeanalizowano dane w trzech kategoriach samorządów:

  • miasta na prawach powiatu;
  • pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie;
  • gminy wiejskie.

Gmina Boronów w kategorii gmin wiejskich zdobyła 76 miejsce wśród gmin całego kraju znajdujących się w złotej setce rankingu. Za tak duży sukces gratulujemy władzom gminy oraz wszystkim pracownikom.

Wręczenie wyróżnień laureatom odbyło się 18 lipca br. w Warszawie, którego dokonał profesor Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego, minister Elżbieta Bieńkowska - przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Marceli Niezgoda – Podsekretarz Stanu w MRR.