Fundacja Naukowa Evidence Institute z partnerem projektu Pismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnotą” przeprowadziła ranking samorządów pod nazwą „Miejsca sprzyjające edukacji”, który wskazuje samorządy, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia. Na podstawie danych ogólnodostępnych samorządy były oceniane w trzech kategoriach. Pod uwagę brano między innymi dostępność do edukacji przedszkolnej, wyniki egzaminów zewnętrznych. Najwyższe lokaty zajęły gminy, w których uczniowie mają zbliżone do siebie wyniki z egzaminu kończącego szkołę podstawową i gimnazjum. Inaczej mówiąc, są to gminy, gdzie między najlepszymi a najsłabszymi uczniami różnice są mniejsze niż gdzie indziej. Oceniano również postęp, który odzwierciedlał przyrost wiedzy i umiejętności uczniów między ukończeniem szkoły podstawowej a końcem nauki w gimnazjum. Oceniano skuteczne zarządzanie oświatą i finansowanie zadań oświatowych.

Gmina Boronów została wyróżniona w rankingu, znalazła się na bardzo wysokich pozycjach. W kategorii „10 najlepszych miast i gmin 2019” na 60 ocenianych zajęła VII miejsce, natomiast w kategorii: „Miasta i gminy poniżej 20 tys. mieszkańców” uplasowała się na V pozycji.

                                                                                                                      opr. Ewa Stefanik

nagrody edukacja
dyplom edukacja2
dyplom edukacja
Previous Next Play Pause
1 2 3