herb boronow 2UWAGA !

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 wraz z remontem drogi wojewódzkiej nr 907 w Boronowie" od dnia 10.10.2016 nastąpi całkowiete zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Częstochowskiej. Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2016.