Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie

Urząd Gminy Boronów

Klub Rekreacyjno- Sportowy TKKF  

zapraszają na :

XXIII Szachowe Mistrzostwa Gminy Boronów im. Zenona Janika

KATEGORIE:

-       szkoła podstawowa(kl.1-3)

-       szkoła podstawowa( kl.4-8)

-       młodzieżowiec (16-20 lat)

-       seniorzy

-       klasyfikacja dla mieszkańców gminy Boronów

 SOBOTA 08.02.2020r.

GODZ.9.OO- SALA SPORTOWA ZPO BORONÓW

zapisy w sekretariacie szkoły do dnia 07.02.20r.

tel.034-3539289 lub przed samym turniejem

SPONSOR FIRMA „MEGASET”

Zapraszamy !!!

W związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), istnieje konieczność podjęcia działań zapobiegawczych polegających na lokalizowaniu oraz szybkiej izolacji i utylizacji padłych dzików.

Afrykański pomór świń to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej.

              W związku z powyższym, aby zapewnić sprawny przepływ informacji dotyczących odnalezionych padłych dzików i ich szczątków przez osoby postronne, ustalono następujące zasady informowania:

-    zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików przyjmowane są całodobowo przez Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego (PCZK), działające na podstawie art. 18 ustawy o zarządzeniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (zgłodzenia można kierować również za pośrednictwem numeru 112);

-    PCZK niezwłocznie przekazują informacje w powyższym zakresie do właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii;

-    sposób dalszego postępowania z odnalezionymi padłymi dzikami określa powiatowy lekarz weterynarii.

Kontakt do Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublińcu:

ul. PCK 10, 42-700 Lubliniec

Telefon: (34) 351-31-50, (34) 353-16-81

 

WÓJT

/-/ Krzysztof Bełkot

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Aleksandra Hadzik podjęła decyzję o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Ubezpieczenie będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku. 

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych (2. stopień BRAVO – na obszarze województwa małopolskiego, 1. stopień ALFA na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 1. stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 23.59.

Wprowadzenie pierwszych stopni alarmowych ALFA i ALFA-CRP jest związane z organizacją obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz zagranicznych gości.

Więcej informacji na temat wprowadzenia pierwszych stopni alarmowych na tronie:

https://rcb.gov.pl/bravo-w-malopolsce-alfa-i-alfa-crp-w-calym-kraju/

INFORMACJA

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Wójt Gminy Boronów zaprasza wszystkich mieszkańców na otwarcie sztucznego lodowiska,

które odbędzie się w dniu 03.01.2020 (piątek) r. o godzinie 1630 na kompleksie boisk sportowych ORLIK.

Przypominamy, że korzystanie z lodowiska będzie bezpłatne, dodatkowo będzie również skorzystać z darmowej wypożyczalni łyżew.

lodowiskoGodziny otwarcia lodowiska:

Poniedziałek   –  1600 – 2000

Wtorek              –  1600 – 2000

Środa                 –  1600 – 2000

Czwartek          –  1600 – 2000

Piątek                –  1600  – 2000

Sobota               –  1300 – 2000

Niedziela         –  1500 – 2000

 

Podczas ferii zimowych od 13.01.2020 do 26.01.2020 lodowisko będzie otwarte:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 1200 do 2000 , soboty i niedziele bez zmian.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA

Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie

W Punkcie Konsultacyjno - Terapeutycznym pomoc uzyskać mogą osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, internetu, gier itp. oraz członkowie ich rodzin.
W Punkcie Konsultacyjno - Terapeutycznym przyjmuje specjalista psychoterapii uzależnień.
Świadczona pomoc jest bezpłatna .

 HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNO TERAPEUTYCZNEGO