Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny

dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

W Punkcie Konsultacyjno - Terapeutycznym pomoc uzyskać mogą osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, internetu, gier itp. oraz członkowie ich rodzin.
W Punkcie Konsultacyjno - Terapeutycznym przyjmuje specjalista psychoterapii uzależnień.
Świadczona pomoc jest bezpłatna .

 HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNO TERAPEUTYCZNEGO

 

Wójt Gminy Boronów

/-/ Krzysztof Bełkot /-/

Informujemy, że w ramach planowanego projektu pn. „Zielona Ziemia Lubliniecko-Tarnogórska – montaż OZE w Mieście Kalety i Gminach Boronów, Koszęcin i Woźniki" dotyczącego dofinansowań do infrastruktury służącej do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł wyklucza się otrzymanie dofinansowania do gruntowej pompy ciepła.

W załączeniu aktualny Regulamin i załączniki.

Przypominamy, że wypełnione deklaracje należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów, w terminie od 22.05.2023 od godziny 7.30 do 26.05.2023 do godziny 14:00 lub przesłać pocztą lub kurierem na adres Urzędu Gminy (decyduje data wpływu). Deklaracje złożone po ww. terminie dopisywane są w kolejności do listy rezerwowej (nabór ciągły).

załączniki:

  •  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ogólnopolski cykl spotkań on-line „Środy z KSeF”.
  •  W każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia eksperci KAS będą przekazywać mikroprzedsiębiorcom informacje o założeniach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
  •  To pierwszy etap spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF przygotowując się do systemu, który będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Od tego dnia czynni podatnicy VAT będą wystawiać e-faktury wyłącznie w KSeF, a faktury ustrukturyzowane będą podstawową formą dokumentowania transakcji gospodarczych. Dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 r. Już teraz warto poznać nowe zasady wystawiania e-faktur i przetestować bezpłatne narzędzia KSeF. Spotkania w każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia Izba Administracji Skarbowej w Katowicach zaprasza mikroprzedsiębiorców, przedstawicieli mikroprzedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkania on-line na temat założeń KSeF. Spotkania będą odbywać się w każdą środę przez najbliższe cztery tygodnie tj.: 22 i 29 listopada oraz 6 i 13 grudnia. W trakcie webinarium dowiesz się o: • nowych zasadach fakturowania w Polsce, • uwierzytelnieniu w KSeF i nadawaniu uprawnień, • różnicy pomiędzy fakturą elektroniczną a e-Fakturą, • wystawianiu oraz otrzymywaniu faktur w KSeF, • bezpłatnych narzędziach KSeF, • tym gdzie znaleźć komunikaty, informacje, odpowiedzi na pytania. Na najbliższe webinarium zapraszamy już 06.12.br. o godz. 9.00. Spotkanie jest otwarte, dlatego nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji. Aby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć

https://teams.microsoft.com/l/meet

Przewidywany czas spotkania – 1 h Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji o KSeF na www.podatki.gov.pl/ksef.