konkurs
 
Dzień dobry
 
Nasza Gmina przystąpiła do konkursu w którym nagrodą jest budowa naukowej stacji badawczej dla dzieci.
Aby gmina uzyskała jak najlepszą lokatę, należy głosować raz dziennie na naszą lokalizację na stronie https://www.powietrzebezsmieci.pl/.
Wybrać lokalizację: Boronów, wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link aktywacyjny, odpowiedzieć na krótkie pytanie i już!
Proszę o zaangażowanie się w projekt, polecenie znajomym. Niech informacja idzie w świat.
 
Dziękuję i pozdrawiam
Ewa Stefanik

Wójt Gminy Boronów informuje o terminach składania wniosków

o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych  w 2018 roku

Producentom rolnym przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zasady zwrotu podatku określa ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. z 2015 Nr 1340 z późn. zm.).

Rada Ministrów określiła  rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2017 roku stawkę zwrotu  podatku akcyzowego na 2018 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł od 1 litra oleju.

W  2018 r. producenci rolni  składają wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego w pokoju nr 4 w terminach:

  • od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wraz z fakturami (lub ich kopiami)  potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji  rolnej w okresie od 1 sierpnia  2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
  • od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 3-28 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 2-31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosi:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego udostępniony jest na stronie internetowej Gminy Boronów, można go również pobrać w Urzędzie Gminy Boronów pokój nr 4