W nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 11.02.2019 r. informujemy, że:

  • Ankiety dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych należy składać w terminie od 27 lutego 2019 roku do 11 marca 2019 roku. W pierwszym etapie planujemy zrealizować inwestycje na stu budynkach, w przypadku większej ilości chętnych o zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że ankiety złożone przed wyznaczonym terminem nie będą uwzględniane.

Ankieta - panele fotowoltaiczne

  • Ankiety dotyczące budowy sieci gazowej w Gminie Boronów prosimy składać w terminie od 12 lutego do 11 marca 2019 roku

Ankieta - sieć gazowa

W dn. 8 lutego 2019 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie dyskutowano na temat problemów związanych z finansowaniem systemu oświaty w kontekście wynagrodzeń nauczycieli. Istotnym problemem w przedmiotowym zakresie jest fakt, że otrzymywana przez samorządy lokalne subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych w szkołach nauczycieli. W praktyce oznacza to, że pozostałe wydatki płacowe pracowników oświaty muszą pokrywać jednostki samorządu terytorialnego z własnych dochodów. Niedoszacowanie wysokości przyznawanej subwencji oświatowej i konieczność wypłacania podwyżek nauczycielom, wymagają coraz większych środków z budżetów gmin i powiatów. Rozwiązaniem powyższego problemu byłoby wprowadzenie zmian w sposobie finansowania wynagrodzeń nauczycieli, umożliwiających przekazanie z budżetu Państwa samorządom lokalnym dotacji celowej na pokrycie powyższych wynagrodzeń.

„Ferie zimowe 2019 na sportowo”

Data, godzina , rodzaj zajęć:

Godziny zajęć - 9.oo- 11.oo- klasy młodsze SP III /IV /V

Godziny zajęć - 11.oo-13.oo- klasy SP VI /VII /VIII i 3 gimnazjum

Wyjazd na sztuczne lodowisko i do Parku Wodnego - klasy - 1-8 SP i 3 G

Poniedziałek 11.02.2019 r.

godz. 9:00 - 11:00 - Rozgrywki tenisa stołowego i piłki nożnej

godz. 11:00 - 13:00 - Rozgrywki tenisa stołowego i piłki siatkowej

Wtorek 12.02.2019 r.

godz. 9:00 - 13:00 - Wyjazd na sztuczne lodowisko do Częstochowy

Środa 13.02.2019 r.

godz. 9:00 - 11:00 - Turniej “dzikich drużyn” w piłce nożnej

godz. 11:00 - 13:00 - Turniej “dzikich drużyn” w piłce nożnej

Czwartek 14.02.2019 r.

godz. 9:00 - 11:00 - Rozgrywki piłki nożnej i siatkowej
godz. 11:00 - 13:00 - Rozgrywki piłki nożnej i siatkowej

Piątek 15.02.2019 r.

godz. 9:00 - 11:00 - Rozgrywki w unihokeja i piłkę siatkową
godz. 11:00 - 13:00 - Rozgrywki w unihokeja i piłkę siatkową

Poniedziałek 18.02.2019 r.

godz. 9:00 - 11:00 - Rozgrywki mini piłki siatkowej
godz. 11:00 - 13:00 - Rozgrywki piłki siatkowej tenisa stołowego

Wtorek 19.02.2019 r.

godz. 8:00 - 13:00 - Wyjazd do Parku Wodnego do Tarnowskich Gór

Środa 20.02.2019 r.

godz. 9:00 - 11:00 - Rozgrywki w piłkę siatkową i piłkę nożną

godz. 11:00 - 13:00 - Rozgrywki piłki ręcznej i tenisa stołowego

Czwartek 21.02.2019 r.

godz. 9:00 - 11:00 - Rozgrywki w piłkę siatkową i piłkę nożną
godz. 11:00 - 13:00 - Rozgrywki w piłkę siatkową i unihokeja

Piątek 22.02.2019 r.

godz. 9:00 - 11:00 - Rozgrywki piłki ręcznej i siatkówki
godz. 11:00 - 13:00 - Rozgrywki piłki ręcznej i siatkówki

Ośrodek Kolonijny „U ZIOMKA” w Murzasichle położony na terenie malowniczych lasów tatrzańskich. Do Zakopanego tylko 7 km, a najbliższy wyciąg znajduje się 150 m od ośrodka.

W założeniu pobytu na wypoczynku zimowym:

- wycieczki;

- ogniska;

- dyskoteki;

Wiele atrakcji dla dzieci!!!!

Profesjonalna kadra opiekunów i animatorów zabaw, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem dla dzieci.

INFORMACJA O FERIACH ZIMOWYCH W 2019 ROKU DLA DZIECI ROLNIKÓW

            Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia- urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

            Proszę o dopilnowanie, aby zaświadczenia były wystawione na rodziców/ opiekunów prawnych (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem, a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające sytuację). Rodzice/ opiekunowie prawni, którzy pobierają rentę bądź emeryturę, zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie z KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/ opiekun prawny podlega ubezpieczeniu lub pobiera rentę, czy emeryturę.

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej podpisane niebieskim długopisem.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/ opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych- obowiązkowo (według formularzy załączonych

do oferty).

2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodnie z wcześniej opisanymi wymogami.

Dokumenty proszę składać jak najszybciej!

Dopłata do ferii zimowych= 399 zł dopłata do turnusu+180 zł dopłata do transportu= 579zł

Wypoczynek zorganizowany:

- w Ośrodku „U ZIOMKA” we wsi Murzasichle, ul. Sądelska 90A/85B,  34- 531 Murzasichle.

Turnus trwa 10 dni, od 15.02.2019 – 24.02.2019 planowany w trakcie ferii zimowych dla poszczególnych województw.

Dane koordynatora:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

biuro w Krasnymstawie

ul. Podwale 6/107

22-300 Krasnystaw

tel./ fax\: 82 576 14 16

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osoba kontaktowa- Mariusz Gołębiowski- 507 751 786

osoba do kontaktu region śląski: Pan Henryk Zając 510 674 425