Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządzeniem nr 197 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP wprowadził na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) obowiązujący od dnia 10 października 2019 r. od godz. 00.01 do dnia 14 października 2019 r. do godz. 23.59.

            Drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) wprowadzany jest w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Szanowni Państwo.

Cztery lata temu, w 2015 roku zdecydowałem się na start w wyborach parlamentarnych. Zaufaniem obdarzyło mnie wtedy 9202 Wyborców. Zdałem sobie sprawę jak wielka to odpowiedzialność. Dlatego pracę parlamentarzysty traktowałem bardziej jako służbę, niż zwykle wykonywanie obowiązków. Czteroletnia kadencja dobiega końca, chcę zdać relację ze swojej aktywności. Relację, w formie pewnego skrótowego podsumowania moich działań na forum Sejmu jak i działań na rzecz naszych lokalnych społeczności.

Nadleśnictwa: Brynek, Koszęcin i Świerklaniec, zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń i bioasekuracji.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin, przy ul. Sobieskiego 1 w Koszęcinie.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że zgodnie z harmonogramem Lokalna Grupa Działania Bractwo Kużnic planuje  nabory wniosków: z podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz na projekt grantowy (dla organizacji pozarządowych).

Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdą beneficjenci od dnia 01.10.2019r.  na stronie bractwokuznic.pl w zakładce Aktualne nabory.
 
Wnioski będą przyjmowane w terminie: 14-29 października 2019r. Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy biura LGD "Bractwo Kuźnic" pod nr tel.  34 3274-014, z którymi mają Państwo możliwość umówienia się na bezpłatne doradztwo.