10-13 lipca 2020 roku - wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 94 z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 roku od godz. 00:01 do dnia 13 lipca 2020 roku do godz. 23:59. Zarządzenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni,  w związku z organizacją drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce.

Więcej informacji na temat wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego na stronie: https://rcb.gov.pl/2-stopnien-alarmowy-crp-w-calej-polsce/

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży
„Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

  • Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Szczegóły konkursu oraz zasady przyznawania nagród dostępne są na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero

 

  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w kursie e-learningowy dla dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy".

Kurs w nowoczesnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe, do których może dojść w gospodarstwach rolnych oraz uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Rozwiązanie kursu daje szansę na zdobycie atrakcyjnej nagrody. Wzorem ubiegłego roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi losowanie 100 hulajnóg. W losowaniu nagród mogą wziąć udział dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, które do 30 września 2020 r. prześlą certyfikat potwierdzający ukończenie w/w kursu wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Kurs e-learningowy dostępny jest na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja

Aktualna sytuacja epidemiologiczna związana z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-COV-2 w powiecie lublinieckim dostępna jest pod adresem: KLIKNIJ

f3

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Boronów za 2019 rok. Zgodnie z nowymi regulacjami ustawy o samorządzie gminnym, dokument ten prezentuje się mieszkańcom oraz radnym, aby umożliwić ocenę działalności Wójta Gminy w poprzednim roku kalendarzowym.
Sesja Rady Gminy Boronów, na której przeprowadzona zostanie debata nad raportem odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 roku o godzinie 16.00. w sali narad Urzędu Gminy.
Każdy z mieszkańców może zgłosić swój udział debacie. Warunkiem dopuszczenia do dyskusji jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie oraz listę popierających ją osób (imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis)
Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja.


RAPORT O STANIE GMINY BORONÓW


Wzór zgłoszenia do udziału w debacie

Urząd Gminy w Boronowie przyjął wyzwanie Urzędu Miejskiego w Woźnikach

Gaszyn Challenge to ogólnopolska akcja, w której chodzi o pomaganie półtorarocznemu Wojtusiowi, cierpiącemu na rdzeniowy zanik mięśni. Zasady akcji są proste. Nominowani muszą wykonać ćwiczenie - 10 pompek/przysiadów. Jeżeli je wykonają wpłacają minimum 5 zł, a jeżeli nie, to wpłacają minimum 10 zł. Pieniądze wpłacamy tu https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge

Nominowani mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby/podmioty.
Urząd Gminy w Boronowie do wykonania zadania nominuje:

  • Urząd Gminy Koszęcin
  • Urząd Gminy Herby

Powodzenia !

ugchallange

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej informujemy, że pełnomocnicy  komitetów  wyborczych  lub osoby  przez nich upoważnione, mogą dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Boronów. Zgłoszenie poprzez e-mail  nie  wymaga podpisu elektronicznego. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). Termin dokonania zgłoszeń upływa w dniu 12.06.2020 r. o godzinie 14.30
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Od dnia 8 czerwca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie wznawia działalność

Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny

dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,

W Punkcie Konsultacyjno - Terapeutycznym pomoc uzyskać mogą osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, internetu, gier itp. oraz członkowie ich rodzin.
W Punkcie Konsultacyjno - Terapeutycznym przyjmuje specjalista psychoterapii uzależnień.
Świadczona pomoc jest bezpłatna .

 HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNO TERAPEUTYCZNEGO

 

Wójt Gminy Boronów

/-/ Krzysztof Bełkot /-/