O G Ł O S Z E N I E

W związku z naprawą przyłącza wodociągowego i wpięciem do sieci wodociągowej w Zumpach na ul. Kolonijnej informujemy, że w dniu 21.09.2023 r. (tj. czwartek) od godziny 8.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w:

1. Zumpy ul. Kolonijna
2. Zumpy ul. Słoneczna
3. Zumpy ul. Tartaczna

Jednocześnie informujemy, że w dniach 21.09.2023 r. oraz 22.09.2023 r. do czasu odpowietrzenia i wypłukania końcówek sieci może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody oraz spadki ciśnienia u odbiorców.

Za niedogodności związane z prowadzeniem powyższych prac przepraszamy.

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie
  ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie
do 15 września 2023 r.

Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy
za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu)
  i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych
  z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do 6 października 2023 r.

 2. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od daty przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

W związku z awarią na sieci wodociągowej informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 24.07.2023 r. do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody:

1. ul. Młyńska
2. ul. Wolności: numery nieparzyste od 69 do końca, numery parzyste od 70 do końca
3. sołectwo Grojec
4. sołectwo Hucisko

Jednocześnie informujemy, że w dniach 24.07.2023 r. i 25.07.2023 r. do czasu odpowietrzenia i wypłukania końcówek sieci może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody oraz spadki ciśnienia u odbiorców.

Za niedogodności związane z prowadzeniem powyższych prac przepraszamy.

Poniżej przedstawiamy listy mieszkańców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli w Urzędzie Gminy Boronów deklaracje uczestnictwa i tym samym zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie pn. „Zielona Ziemia Lubliniecko- Tarnogórska- montaż OZE w Mieście Kalety i Gminach Boronów, Koszęcin i Woźniki”.

Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dotację oraz pozyskania przez Gminę Boronów dofinansowania ze środków FE SL 2021-2027.

LISTA PODSTAWOWA

LISTA REZERWOWA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem Sars CoV 2 informujemy, że z dniem 1 lipca br. zostaje zawieszona możliwość udzielania telefonicznych porad prawnych i obywatelskich.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

witajnaswiecie

„Witaj na świecie w Gminie Boronów” – Edycja letnia 2023


Wójt Gminy Boronów serdecznie zaprasza rodziców dzieci urodzonych w okresie od
1 listopada 2022 r. do 31 maja 2023 r.
oraz rodziców dzieci wcześniej urodzonych, którzy do
tej pory nie uczestniczyli w spotkaniu o zgłoszenie swoich pociech do akcji promocyjnej „Witaj na świecie w Gminie Boronów”.

Prosimy, aby rodzice osobiście zgłosili się do Urzędu Gminy Boronów do dnia 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 (sekretariat lub biuro nr 10 piętro II) w celu podania danych niezbędnych do przeprowadzenia akcji oraz podpisania niezbędnych zgód.

Zgodę można również pobrać na stronie BIP Gminy Boronów www.boronow.bip.net.pl w zakładce Gmina – Dokumenty do pobrania – Oświata: Deklaracja przystąpienia do akcji promocyjnej "Witaj na świecie w Gminie Boronów" i przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Spotkanie obędzie się 20 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy (I piętro), ul. Dolna 2, Boronów. Prosimy o czytelne podanie adresów e-mail lub numerów telefonów, w razie gdyby termin spotkania uległ zmianie.


/-/ Krzysztof Bełkot
Wójt Gminy