Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych (2. stopień BRAVO – na obszarze województwa małopolskiego, 1. stopień ALFA na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 1. stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 23.59.

Wprowadzenie pierwszych stopni alarmowych ALFA i ALFA-CRP jest związane z organizacją obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz zagranicznych gości.

Więcej informacji na temat wprowadzenia pierwszych stopni alarmowych na tronie:

https://rcb.gov.pl/bravo-w-malopolsce-alfa-i-alfa-crp-w-calym-kraju/

INFORMACJA

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Wójt Gminy Boronów zaprasza wszystkich mieszkańców na otwarcie sztucznego lodowiska,

które odbędzie się w dniu 03.01.2020 (piątek) r. o godzinie 1630 na kompleksie boisk sportowych ORLIK.

Przypominamy, że korzystanie z lodowiska będzie bezpłatne, dodatkowo będzie również skorzystać z darmowej wypożyczalni łyżew.

lodowiskoGodziny otwarcia lodowiska:

Poniedziałek   –  1600 – 2000

Wtorek              –  1600 – 2000

Środa                 –  1600 – 2000

Czwartek          –  1600 – 2000

Piątek                –  1600  – 2000

Sobota               –  1300 – 2000

Niedziela         –  1500 – 2000

 

Podczas ferii zimowych od 13.01.2020 do 26.01.2020 lodowisko będzie otwarte:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 1200 do 2000 , soboty i niedziele bez zmian.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA

Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie

W Punkcie Konsultacyjno - Terapeutycznym pomoc uzyskać mogą osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, internetu, gier itp. oraz członkowie ich rodzin.
W Punkcie Konsultacyjno - Terapeutycznym przyjmuje specjalista psychoterapii uzależnień.
Świadczona pomoc jest bezpłatna .

 HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNO TERAPEUTYCZNEGO

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH w CZASIE FERII ZIMOWYCH

Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie

„Ferie na sportowo‘ 2020”

                  

data godzina rodzaj zajęć

PN

13.01

9.oo-13.oo

Rozgrywki sportowo-rekreacyjne

piłka siatkowa

WT

14.01

9.oo-12.oo Rozgrywki piłki siatkowej i nożnej

ŚR

15.01

8.3o-13.oo

Wyjazd do Parku Wodnego do Tarnowskich Gór

odpłatność: 21 zł za 2 godziny kąpieli + 1 zł ubezpieczenie

CZ

16.01

9.oo-12.oo

Rozgrywki piłki siatkowej i tenisa stołowego

PT

17.01

9.oo-12.oo Rozgrywki piłki siatkowej i nożnej

PN

20.01

9.oo-12.oo

Rozgrywki piłki siatkowej i tenisa stołowego

WT

21.01

9.oo-12.oo Rozgrywki piłki nożnej i tenisa stołowego

ŚR

22.01

9,oo-13.3o

Wyjazd do kina do Częstochowy

odpłatność: 15 zł bilet wstępu + 1 zł ubezpieczenie

CZ

23.01

9.oo-13.oo Rozgrywki piłki siatkowej i nożnej

PT

24.01

9.oo-12.oo

Rozgrywki piłki siatkowej i ręcznej

W czasie ferii zimowych na boisku „Orlik”

będzie czynne lodowisko gminne od godziny 12.oo

Gmina Boronów wraz z operatorem PONE zwraca się z prośbą do mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w/w programie na rok 2020 o złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE (dotyczy osób z listy od nr 36 do nr 100). Wnioski należy złożyć w urzędzie gminy w terminie od dnia 02.01.2020 do dnia 14.02.2020 roku.
Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy lub na www.niskaemisja.pl/boronow/ .

/-/ Wójt Gminy Boronów

Zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.

ZAWIADOMIENIE