KRUS informuje – nowa stawka odsetek za zwłokę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r., od dnia 6 maja 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 13,5% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Podczas marcowej sesji Rada Gminy w Boronowie podjęła uchwały o nowej metodzie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła nowe stawki opłaty. Od 1 maja 2022r. nowa stawka za odpady zbierane selektywnie będzie wynosić 26 zł od osoby/miesiąc.

Stawka "karna" za nieprzestrzeganie obowiązku segregowania odpadów wynosi 52 zł od osoby/miesiąc. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku segregowania odpadów, wystawiona zostanie decyzja naliczająca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w "karnej" wyższej wysokości.

W przypadku kompostowania odpadów ulegających biodegradacji uchwalono zwolnienie z części opłaty, wynoszące 1,10 zł od osoby/miesiąc (dotyczy budynków jednorodzinnych). Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim BIO odpadów.

W związku ze zmianą metody obliczania opłaty za odpady komunalne w terminie od 1 maja do 10 czerwca 2022r. wszyscy mieszkańcy Gminy Boronów, na których złożona jest deklaracja na odpady muszą zgłosić się do Urzędu Gminy w Boronowie (pokój nr 8) celem złożenia nowej deklaracji na odpady na nowym formularzu i według nowej metody obliczenia stawki. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłaty za odpady.

Agro Market24

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/

Z inicjatywy wójta gminy Boronów, w Gminnym Ośrodku Kultury, odbyło się spotkanie integracyjne z gośćmi z Ukrainy, w którym oprócz Pana wójta uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy Boronów -pan Bogdan Hutsz, dyrektor szkoły - pani Gabriela Mercik, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pani Barbara Witkowska, inspektor ds.ewidencji ludności - pani Aniela Sklorz, komendant komisariatu policji w Woźnikach - komisarz Rafał Kachel oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury- pani Ewa Stefanik, w tłumaczeniu pomagała pani Maria. Goście mogli zobaczyć krótki film o Boronowie, który skomentował pan wójt przedstawiając najciekawsze miejsca naszej gminy i krótki rys historyczny. Zaproszeni zapoznali się także z ofertą GOK oraz zobaczyli filmiki z występami sekcji działającymi w domu kultury. Pani dyrektor szkoły, pani kierownik GOPS, pani inspektor oraz pan komendant podzielili się najważniejszymi, przydatnymi informacjami. Goście mogli porozmawiać przy kawie i ciastku i poznać się wzajemnie. To był mile spędzony wieczór.FB IMG 1649418002716FB IMG 1649418017609

FB IMG 1649418037746

Mieszkańcy Gminy Boronów, którzy przyjęli obywateli Ukrainy –  uchodźców, którzy przekroczyli granicę polsko – ukraińską od dnia  24 lutego 2022 r i posiadają numer PESEL   oraz  zapewniają im zakwaterowanie   i wyżywienie mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na osobę za dzień.

Świadczenie pieniężne jest przyznawane :

  • na wniosek według wzoru określonego w rozporządzeniu,
  • wniosek składa się w Urzędzie Gminy Boronów - pokój Nr 11 - sekretariat
  • świadczenie wynosi 40 zł na jedną osobę za dzień i przysługuje tylko w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy,
  • świadczenie przysługuje nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane  z dołu,

 

WNIOSEK

KLAUZULA INFROMACYJNA RODO

W związku z licznymi informacjami w ostatnich dniach od mieszkańców Gminy Boronów informujemy, że firmy, które odwiedzają mieszkańców gminy, proponujące montaż źródeł ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych, w żaden sposób i w żadnym zakresie nie współpracują z Urzędem Gminy w Boronowie