Miło nam poinformować o bardzo wysokiej pozycji jaką zajęła nasza gmina w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

W zestawieniu przygotowanym przez zespół kierowany rzez prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka – wykładowcę na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej – Gmina Boronów zajęła 45 miejsce na 1563 sklasyfikowanych gmin wiejskich w Polsce. Ranking został przygotowany na podstawie 15 wskazników do których należały między innymi: wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, dochody własne gminy, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.